Hjältinnor - En familjeföreställning på arabiska

local_offer
Teater
Pressbild
Mer information
Datum: 20 okt
Tid: 13.00 – 14.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 10–12 år, 13–15 år, 6–9 år
Plats: Birkagården, Jönköping
Adress: Birkagatan 12B, 554 65 Jönköping
Birkagårdens Folkets Hus
Telefon: 076-0288414
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

En familjeföreställning på arabiska om kvinnor som är hjältinnor! Pjäsen spelas på arabiska och översätts till svenska med hjälp av hörlurar.

En familjeföreställning på arabiska som handlar om trettonåriga Leyla som ska göra ett skolarbete om arabisktalande kvinnor som har förändrat världen. Det är kvinnor som har gjort modiga saker, kämpat mot fördomar och förlegade strukturer. Kort och gott kvinnor som är hjältinnor! Föreställningen vill inspirera tjejer och killar till att göra vad de vill med sina liv, och att drömma och leva stort. Pjäsen spelas på arabiska och översätts till svenska med hjälp av hörlurar.

Biljettinformation

För att få dina gratis biljetter besök Birkagårdens Folkets Hus under verksamhet eller mejla josefinsers@birkagardenfolketshus.se

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Hj%C3%A4ltinnor%20-%20En%20familjef%C3%B6rest%C3%A4llning%20p%C3%A5%20arabiska&event.desc=En%20familjef%C3%B6rest%C3%A4llning%20p%C3%A5%20arabiska%20om%20kvinnor%20som%20%C3%A4r%20hj%C3%A4ltinnor!%0D%0APj%C3%A4sen%20spelas%20p%C3%A5%20arabiska%20och%20%C3%B6vers%C3%A4tts%20till%20svenska%20med%20hj%C3%A4lp%20av%20h%C3%B6rlurar.&event.text=En%20familjef%C3%B6rest%C3%A4llning%20p%C3%A5%20arabiska%20som%20handlar%20om%20tretton%C3%A5riga%20Leyla%20som%20ska%20g%C3%B6ra%20ett%20skolarbete%20om%20arabisktalande%20kvinnor%20som%20har%20f%C3%B6r%C3%A4ndrat%20v%C3%A4rlden.%20Det%20%C3%A4r%20kvinnor%20som%20har%20gjort%20modiga%20saker%2C%20k%C3%A4mpat%20mot%20f%C3%B6rdomar%20och%20f%C3%B6rlegade%20strukturer.%20Kort%20och%20gott%20kvinnor%20som%20%C3%A4r%20hj%C3%A4ltinnor!%20F%C3%B6rest%C3%A4llningen%20vill%20inspirera%20tjejer%20och%20killar%20till%20att%20g%C3%B6ra%20vad%20de%20vill%20med%20sina%20liv%2C%20och%20att%20dr%C3%B6mma%20och%20leva%20stort.%20%0D%0APj%C3%A4sen%20spelas%20p%C3%A5%20arabiska%20och%20%C3%B6vers%C3%A4tts%20till%20svenska%20med%20hj%C3%A4lp%20av%20h%C3%B6rlurar.&event.categories=teater&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%2012B&event.postNumber=554%2065%20&event.placeName=Birkag%C3%A5rden&event.id=460ad71f-aa81-47ab-8cab-38b896b36ab8&event.imageAltText=Pressbild%20&event.activity=&organizer.name=Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus&organizer.tel=0760-288414&organizer.email=josefinsers%40birkagardenfolketshus.se&organizer.link=&applier.name=josefin%20sers&applier.tel=0760-288414&applier.email=josefinsers%40xn--birkagrdenfolketshus-1zb.se&ticket.desc=F%C3%B6r%20att%20f%C3%A5%20dina%20gratis%20biljetter%20bes%C3%B6k%20Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus%20under%20verksamhet%20eller%20mejla%20josefinsers%40birkagardenfolketshus.se&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=6-9,10-12,13-15&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=Hemsida&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.xn--birkagrdenfolketshus-1zb.se%2Fkultur%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e83232c&date.startDates=1666263600000&date.endDates=1666267200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e832337/1663333518459/eventimage.jpg