Högskolebiblioteket firar 25 år

local_offer
Övrigt
Högskolebiblioteket i Jönköping som ligger i den gamla gjuterihallen. Bilden är tagen med en lång exponering så att personer som rör sig blir suddiga. Från höger sida lyser det in solljus genom de högra fönstren ner på de blå möblerna.
Mer information
Datum: 19 sep
Tid: 12.15 – 13.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Högskolebiblioteket, Jönköping
Adress: Gjuterigatan 5, 553 18 Jönköping
Högskolebiblioteket i Jönköping
Telefon: 036-101010
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Den 19 september firar Högskolebiblioteket 25 år med fem lunchevenemang i JMW-salen i Högskolebiblioteket.

Jubileumsveckan inleds med en invigning av de nyrenoverade lokalerna och följs sedan av föreläsningar, författarbesök och musikunderhållning. Varmt välkomna! Agneta Åsgrim Berlin, antikvarie och Elisabet Sandblom, universitetslektor i svenska håller i invigningstal.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=H%C3%B6gskolebiblioteket%20firar%2025%20%C3%A5r&event.desc=Den%2019%20september%20firar%20H%C3%B6gskolebiblioteket%2025%20%C3%A5r%20med%20fem%20lunchevenemang%20i%20JMW-salen%20i%20H%C3%B6gskolebiblioteket.&event.text=Jubileumsveckan%20inleds%20med%20en%20invigning%20av%20de%20nyrenoverade%20lokalerna%20och%20f%C3%B6ljs%20sedan%20av%20f%C3%B6rel%C3%A4sningar%2C%20f%C3%B6rfattarbes%C3%B6k%20och%20musikunderh%C3%A5llning.%20Varmt%20v%C3%A4lkomna!%0D%0A%0D%0AAgneta%20%C3%85sgrim%20Berlin%2C%20antikvarie%20och%20Elisabet%20Sandblom%2C%20universitetslektor%20i%20svenska%20h%C3%A5ller%20i%20invigningstal.&event.categories=%C3%B6vrigt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Gjuterigatan%205&event.postNumber=55318&event.placeName=H%C3%B6gskolebiblioteket&event.id=d69b4c5d-59d5-4d98-b382-32c52fe25ca1&event.imageAltText=H%C3%B6gskolebiblioteket%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20som%20ligger%20i%20den%20gamla%20gjuterihallen.%20Bilden%20%C3%A4r%20tagen%20med%20en%20l%C3%A5ng%20exponering%20s%C3%A5%20att%20personer%20som%20r%C3%B6r%20sig%20blir%20suddiga.%20Fr%C3%A5n%20h%C3%B6ger%20sida%20lyser%20det%20in%20solljus%20genom%20de%20h%C3%B6gra%20f%C3%B6nstren%20ner%20p%C3%A5%20de%20bl%C3%A5%20m%C3%B6blerna.&event.activity=&organizer.name=H%C3%B6gskolebiblioteket%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-101010&organizer.email=biblioteket%40ju.se&organizer.link=&applier.name=Gustav%20Lindqvist&applier.tel=036-101013&applier.email=gustav.lindqvist%40ju.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a251cf3c&date.startDates=1663582500000&date.endDates=1663585200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a251cf47/1662983921374/eventimage.jpg