Höra ihop - tre små filmer om stora känslor

local_offer
Film
Höra ihop
Mer information
Datum: 20 nov
Tid: 15.00 – 15.30
Kostnad: 40 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Folkets Bio Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15
Folkets Bio Jönköping
Telefon: 036-190569
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Film på Folkets Bio!

Filmerna i paketet handlar ytterst om medmänsklighet, lyckan att bli bekräftad i en väns ögon och hopp, men också om ondska och allas möjlighet att välja bort dem.

Biljettinformation

Köp biljett på www.bio.se eller i kassan som öppnar en halvtimme innan filmstart

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=H%C3%B6ra%20ihop%20-%20tre%20sm%C3%A5%20filmer%20om%20stora%20k%C3%A4nslor&event.desc=Film%20p%C3%A5%20Folkets%20Bio!&event.text=Filmerna%20i%20paketet%20handlar%20ytterst%20om%20medm%C3%A4nsklighet%2C%20lyckan%20att%20bli%20bekr%C3%A4ftad%20i%20en%20v%C3%A4ns%20%C3%B6gon%20och%20hopp%2C%20men%20ocks%C3%A5%20om%20ondska%20och%20allas%20m%C3%B6jlighet%20att%20v%C3%A4lja%20bort%20dem.&event.categories=film&event.city=&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=55315&event.placeName=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=41ca1feb-48c8-4e5d-8e04-0be34e3089a9&event.imageAltText=H%C3%B6ra%20ihop&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-190569&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Emelie%20Aspenberg&applier.tel=0704218137&applier.email=emelie%40emelieaspenberg.com&ticket.desc=K%C3%B6p%20biljett%20p%C3%A5%20www.bio.se%20eller%20i%20kassan%20som%20%C3%B6ppnar%20en%20halvtimme%20innan%20filmstart&ticket.price=40&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljettk%C3%B6p&smLink2Name=Hemsida&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbio.se%2Fbokning%2FcinemaId%2F7635%2FsessionId%2F562&smLink2Address=https%3A%2F%2Ffolketsbiojonkoping.se&smLink3Address=&id=5.274aae2018432944d2e40938&date.startDates=1668952800000&date.endDates=1668954600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.274aae2018432944d2e40943/1668453591331/eventimage.jpg