Höstbio i Arkivhuset

local_offer
Film
Filmrulle
Mer information
Datum: 4 nov
Tid: 10.00 – 12.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Arkivhuset
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1
Jönköpings stadsarkiv
Telefon: 036-105909
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Tändsticksstaden vid Vättern, del 2

Jönköpings stadsarkiv visar historisk film i Rydbergrummet varannan fredag.Filmen rullar mellan kl. 10.00-12.00. Observera ändrade öppettider fredagen den 4/11.Speltid: ca 40 minuter, färg, ljudsatt.

Biljettinformation

Fri entré

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=H%C3%B6stbio%20i%20Arkivhuset&event.desc=T%C3%A4ndsticksstaden%20vid%20V%C3%A4ttern%2C%20del%202&event.text=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsarkiv%20visar%20historisk%20film%20i%20Rydbergrummet%20varannan%20fredag.%0D%0A%0D%0AFilmen%20rullar%20mellan%20kl.%2010.00%20och%2012.00.%20Observera%20%C3%A4ndrade%20%C3%B6ppettider%20fredagen%20den%204%2F11.%0D%0A%0D%0ASpeltid%3A%20ca%2040%20minuter%2C%20f%C3%A4rg%2C%20ljudsatt.&event.categories=film&event.city=&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=&event.placeName=Arkivhuset&event.id=748b563d-94d6-4084-a6fd-4ef24afab6b3&event.imageAltText=Filmrulle&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsarkiv&organizer.tel=036-105909&organizer.email=stadsarkivet%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Bj%C3%B6rn%20Blomquist&applier.tel=036-105921&applier.email=bjorn.blomquist%40jonkoping.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=H%C3%B6stbio&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fh%25C3%25B6stbio-p%25C3%25A5-arkivhuset%2F2a873438-5c99-4a07-b460-69df8ac3b630&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6094008183a2ef6c32836db&date.startDates=1667552400000&date.endDates=1667559600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c32836e7/1667212902117/eventimage.jpg