Höstbio på Arkivhuset

local_offer
Film
filmrulle
Mer information
Datum: 18 nov
Tid: 10.00 – 14.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Arkivhuset
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1
Jönköpings stadsarkiv
Telefon: 036-105909
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Jönköping 700 år

Säsongsavslutning med en film från jubileumsåret 1984 när Jönköping firade 700 år. Filmen rullar i Rydbergrummet mellan kl. 10.00 och 14.00. Speltid: ca 39 minuter, färg, ljudsatt.

Biljettinformation

Fri entré

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=H%C3%B6stbio%20p%C3%A5%20Arkivhuset&event.desc=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20700%20%C3%A5r&event.text=S%C3%A4songsavslutning%20med%20en%20film%20fr%C3%A5n%20jubileums%C3%A5ret%201984%20n%C3%A4r%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20firade%20700%20%C3%A5r.%0D%0A%0D%0AFilmen%20rullar%20i%20Rydbergrummet%20mellan%20kl.%2010.00%20och%2014.00.%0D%0A%0D%0ASpeltid%3A%20ca%2039%20minuter%2C%20f%C3%A4rg%2C%20ljudsatt.&event.categories=film&event.city=&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=&event.placeName=Arkivhuset&event.id=dd9431f6-ea6e-4356-a3bd-af64dfebff5f&event.imageAltText=filmrulle&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsarkiv&organizer.tel=036-105909&organizer.email=stadsarkivet%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Bj%C3%B6rn%20Blomquist&applier.tel=036-105921&applier.email=bjorn.blomquist%40jonkoping.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Stadsarkivets%20arrangemang&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fh%25C3%25B6stbio-p%25C3%25A5-arkivhuset%2F3dcc8ef2-6bcf-4a15-b7ef-11489c294b03&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd63cc68&date.startDates=1668762000000&date.endDates=1668776400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd63cc73/1668412687745/eventimage.jpg