Höstbio på Arkivhuset

local_offer
Film
filmrulle
Mer information
Datum: 21 okt
Tid: 10.00 – 14.00
Ålder: Alla åldrar
Plats:
Adress:
Jönköpings stadsarkiv
Telefon: 036-105909
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Tändsticksstaden vid Vättern, del 1

Jönköpings stadsarkiv visar historisk film i Rydbergrummet varannan fredag. Fredag 21 oktober: Tändsticksstaden vid Vättern, del 1 Filmen rullar mellan kl. 10.00 och 14.00. --------------------------------------- Speltid: ca 40 minuter, färg, ljudsatt.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=H%C3%B6stbio%20p%C3%A5%20Arkivhuset&event.desc=T%C3%A4ndsticksstaden%20vid%20V%C3%A4ttern%2C%20del%201&event.text=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsarkiv%20visar%20historisk%20film%20i%20Rydbergrummet%20varannan%20fredag.%0D%0A%0D%0AFredag%2021%20oktober%3A%20T%C3%A4ndsticksstaden%20vid%20V%C3%A4ttern%2C%20del%201%0D%0A%0D%0AFilmen%20rullar%20mellan%20kl.%2010.00%20och%2014.00.%0D%0A---------------------------------------%0D%0ASpeltid%3A%20ca%2040%20minuter%2C%20f%C3%A4rg%2C%20ljudsatt.&event.categories=film&event.city=&event.street=&event.postNumber=&event.placeName=&event.id=dac3e3fc-7242-4202-8f2b-6016bdcb2b32&event.imageAltText=filmrulle&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsarkiv&organizer.tel=036-105909&organizer.email=stadsarkivet%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Bj%C3%B6rn%20Blomquist&applier.tel=036-105909&applier.email=bjorn.blomquist%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Stadsarkivets%20arrangemang&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fh%25C3%25B6stbio-p%25C3%25A5-arkivhuset%2Fc2a7555a-7fa6-4f10-9006-e110d0f502d9&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e7944f73&date.startDates=1666339200000&date.endDates=1666353600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e7944f7f/1666180604166/eventimage.jpg