Höstlov på Upptech

local_offer
Familj | Lovaktivitet
Höstlöv mot blå himmel
Mer information
Datum: 2 nov
Tid: 10.00 – 16.00
Ålder: Alla åldrar
Plats: Jönköping, Jönköping
Adress: Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping
Upptech - Jönköping Science Center
Telefon: 036-106077
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss

På höstlovet vecka 44 är Upptech öppet varje dag. Vi erbjuder extra höstlovaktiviteter måndag-fredag. Öppettiderna är kl 10-16 och aktiviteterna ingår i entrépriset.

Aktiviteter måndag 31/10 -fredag 4/11 Makeraktivitet (plats: blå rummet) Programmering med Lego Wedo (plats: programmeringsrummet) Kemiaktivitet (plats: röda rummet) Tid: Drop in mellan kl.10-12 och 13-15 Övrigt: Aktiviteterna görs i sällskap med vuxen. Aktiviteterna är självinstruerande. Handledare finns på plats som stöd. Planetarievisning vid flera tillfällen varje dag Anmälan i receptionen. Max 16 personer/visning, fr.o.m 5 år. Planetarievisningar även lördag-söndag.

Biljettinformation

Entréavgift. Aktiviteterna ingår i entréavgiften.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  31 okt
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Jönköping, Jönköping
 • Datum:
  1 nov
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Jönköping, Jönköping
 • Datum:
  3 nov
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Jönköping, Jönköping
 • Datum:
  4 nov
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Jönköping, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=H%C3%B6stlov%20p%C3%A5%20Upptech&event.desc=P%C3%A5%20h%C3%B6stlovet%20vecka%2044%20%C3%A4r%20Upptech%20%C3%B6ppet%20varje%20dag.%20Vi%20erbjuder%20extra%20h%C3%B6stlovaktiviteter%20m%C3%A5ndag-fredag.%20%C3%96ppettiderna%20%C3%A4r%20kl%2010-16%20och%20aktiviteterna%20ing%C3%A5r%20i%20entr%C3%A9priset.&event.text=Aktiviteter%20m%C3%A5ndag%2031%2F10%20-fredag%204%2F11%0D%0AMakeraktivitet%20(plats%3A%20bl%C3%A5%20rummet)%0D%0AProgrammering%20med%20Lego%20Wedo%20(plats%3A%20programmeringsrummet)%0D%0AKemiaktivitet%20(plats%3A%20r%C3%B6da%20rummet)%0D%0ATid%3A%20Drop%20in%20mellan%20kl.10-12%20och%2013-15%20%0D%0A%0D%0A%C3%96vrigt%3A%20Aktiviteterna%20g%C3%B6rs%20i%20s%C3%A4llskap%20med%20vuxen.%20Aktiviteterna%20%C3%A4r%20sj%C3%A4lvinstruerande.%20Handledare%20finns%20p%C3%A5%20plats%20som%20st%C3%B6d.%0D%0A%0D%0APlanetarievisning%20vid%20flera%20tillf%C3%A4llen%20varje%20dag%0D%0AAnm%C3%A4lan%20i%20receptionen.%20Max%2016%20personer%2Fvisning%2C%20fr.o.m%205%20%C3%A5r.%0D%0APlanetarievisningar%20%C3%A4ven%20l%C3%B6rdag-s%C3%B6ndag.&event.categories=familj%2Clovaktivitet&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=V%C3%A4stra%20Holmgatan%2034%20A&event.postNumber=55323&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=3ae4dafd-2cab-405d-88f9-4ffde6004f5e&event.imageAltText=H%C3%B6stl%C3%B6v%20mot%20bl%C3%A5%20himmel&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Upptech%20-%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Science%20Center&organizer.tel=036106077&organizer.email=upptech%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Barbro%20Jarl&applier.tel=036102333&applier.email=barbro.jarl%40jonkoping.se&ticket.desc=Entr%C3%A9avgift.%20Aktiviteterna%20ing%C3%A5r%20i%20entr%C3%A9avgiften.&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Till%20Upptechs%20webbplats&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.upptech.se&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e7960275,5.6751acba183a2e89e7960284,5.6751acba183a2e89e7960293,5.6751acba183a2e89e79602a2,5.6751acba183a2e89e79602b1&date.startDates=1667206800000,1667293200000,1667379600000,1667466000000,1667552400000&date.endDates=1667228400000,1667314800000,1667401200000,1667487600000,1667574000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e79602bd/1666677859154/eventimage.jpg