Höstlovs Hangout A6

local_offer
Lovaktivitet
affisch hangout a6
Mer information
Datum: 1 nov
Tid: 12.00 – 20.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 13–15 år, 16–18 år
Plats: Entré C Junkyard Sweet Spot, Jönköping
Adress: Kompanigatan 36, 553 05 Jönköping
Ung fritid & A6
Telefon: 036-106082
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Höstlovs Hangout på A6 med personal från Ung Fritid. Vi kommer ha öppet måndag-onsdag kl 12.00-20.00. Plats: Vid entré C, skatparken Junkyard Sweet Spot

Under höstlovet måndag-onsdag kommer Ung Fritid tillsammans med A6 att öppna upp en mötesplats på Junkyard Sweet Spot för er som går på högstadiet & gymnasiet. Vi kommer ha öppet mellan kl 12.00 och 20.00. Här kommer ni kunna köra skate, spela spel, hänga med kompisar och göra andra roliga saker! Hoppas vi ses där!

Fler tillfällen:
 • Datum:
  31 okt
  Tid:
  12.00 – 20.00
  Plats:
  Entré C Junkyard Sweet Spot, Jönköping
 • Datum:
  2 nov
  Tid:
  12.00 – 20.00
  Plats:
  Entré C Junkyard Sweet Spot, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=H%C3%B6stlovs%20Hangout%20A6&event.desc=H%C3%B6stlovs%20Hangout%20p%C3%A5%20A6%20med%20personal%20fr%C3%A5n%20Ung%20Fritid.%20%0D%0AVi%20kommer%20ha%20%C3%B6ppet%20m%C3%A5ndag-onsdag%20kl%2012.00-20.00.%0D%0APlats%3A%20Vid%20entr%C3%A9%20C%2C%20skatparken%20Junkyard%20Sweet%20Spot&event.text=Under%20h%C3%B6stlovet%20m%C3%A5ndag-onsdag%20kommer%20Ung%20Fritid%20tillsammans%20med%20A6%20att%20%C3%B6ppna%20upp%20en%20m%C3%B6tesplats%20p%C3%A5%20Junkyard%20Sweet%20Spot%20f%C3%B6r%20er%20som%20g%C3%A5r%20p%C3%A5%20h%C3%B6gstadiet%20%26%20gymnasiet.%0D%0A%0D%0AVi%20kommer%20ha%20%C3%B6ppet%20mellan%20kl%2012.00%20och%2020.00.%20H%C3%A4r%20kommer%20ni%20kunna%20k%C3%B6ra%20skate%2C%20spela%20spel%2C%20h%C3%A4nga%20med%20kompisar%20och%20g%C3%B6ra%20andra%20roliga%20saker!%0D%0A%0D%0AHoppas%20vi%20ses%20d%C3%A4r!&event.categories=lovaktivitet&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kompanigatan%2036&event.postNumber=553%2005&event.placeName=&event.id=2bb3946b-623a-41a7-b4b8-90c4a25b3e3f&event.imageAltText=affisch%20hangout%20a6%20&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Ung%20fritid%20%26%20A6&organizer.tel=036-106082&organizer.email=tim.holmlund%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Tim%20Holmlund&applier.tel=036-106082&applier.email=tim.holmlund%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=13-15,16-18&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e792ccbc,5.6751acba183a2e89e792ccca,5.6751acba183a2e89e792ccd8&date.startDates=1667214000000,1667300400000,1667386800000&date.endDates=1667242800000,1667329200000,1667415600000&event.imageUrl=null