Huda's Salon

local_offer
Festival | Film
En kvinna sitter bakom ett bord som är fullt med polaroidbilder. Det är mörkt i rummet och i förgrunden står en svart skugga.
Mer information
Datum: 16 okt
Tid: 19.00 – 20.30
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Folkets Bio, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Regi: Hany Abu-Assad | Palestina, Egypten, Nederländerna | 2021 | 91 min | från 15 år | thriller, drama | arabiska | Engelsk text

Ett helt vanligt besök till Hudas hårsalong i Betlehem utvecklar sig till en grym mardrömssituation för den unga mamman Reem. Hon blir helt oväntat utpressad av kvinnan som äger salongen och tvingas kämpa för sin familjs överlevnad. Kommer Reem bli tvungen att förråda sitt folk? Visas i samarbete med Jönköpings FN-förening. Svensk premiär!

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med swish. För att se festivalfilmer behöver du också ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Huda's%20Salon&event.desc=Regi%3A%20Hany%20Abu-Assad%20%7C%20Palestina%2C%20Egypten%2C%20Nederl%C3%A4nderna%20%7C%202021%20%7C%0D%0A91%20min%20%7C%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20%7C%20thriller%2C%20drama%20%7C%20arabiska%20%7C%20Engelsk%20text&event.text=Ett%20helt%20vanligt%20bes%C3%B6k%20till%20Hudas%20h%C3%A5rsalong%20i%20Betlehem%20utvecklar%20sig%20till%20en%20grym%20mardr%C3%B6mssituation%20f%C3%B6r%20den%20unga%20mamman%20Reem.%20Hon%20blir%20helt%20ov%C3%A4ntat%20utpressad%20av%20kvinnan%20som%20%C3%A4ger%20salongen%20och%20tvingas%20k%C3%A4mpa%20f%C3%B6r%0D%0Asin%20familjs%20%C3%B6verlevnad.%20Kommer%20Reem%20bli%20tvungen%20att%20f%C3%B6rr%C3%A5da%20sitt%20folk%3F%20Visas%20i%20samarbete%20med%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20FN-f%C3%B6rening.%20Svensk%20premi%C3%A4r!&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=553%2015&event.placeName=Folkets%20Bio&event.id=cacc7cea-736b-4190-a4ad-c528b32dd0b4&event.imageAltText=En%20kvinna%20sitter%20bakom%20ett%20bord%20som%20%C3%A4r%20fullt%20med%20polaroidbilder.%20Det%20%C3%A4r%20m%C3%B6rkt%20i%20rummet%20och%20i%20f%C3%B6rgrunden%20st%C3%A5r%20en%20svart%20skugga.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=18%2B,65%2B,16-18&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D3xsJRrlqGKA&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.6ee7976518311c203e8dc6d&date.startDates=1665939600000&date.endDates=1665945000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e8dc78/1662718866488/eventimage.jpg