Identitetsakuten

local_offer
Familj | Lovaktivitet | Teater
Identitetsakuten
Mer information
Datum: 18 feb
Tid: 13.30 – 14.20
Kostnad: 50 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teatet
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Vem är du och varför är du som du är? En interaktiv föreställning om identitet med invävd workshop.

ID-robotarna Norm och Gretl och programmeraren Dr. Granell ska undersöka olika identiteter i denna interaktiva föreställning. De måste hitta, sortera och gruppera alla i rummet, men under experimentet uppstår en hel del frågor. Kan man ändra på någon bara sådär och är det okej att göra så? Trots senaste programvaran och sin artificiella intelligens visar det sig vara en allt annat än enkel ekvation att lösa för Norm och Gretl…

Biljettinformation

Biljetter säljs på smot.se och i biljettkassan på Kulturhuset Spira.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Identitetsakuten&event.desc=Vem%20%C3%A4r%20du%20och%20varf%C3%B6r%20%C3%A4r%20du%20som%20du%20%C3%A4r%3F%20En%20interaktiv%20f%C3%B6rest%C3%A4llning%20om%20identitet%20med%20inv%C3%A4vd%20workshop.&event.text=ID-robotarna%20Norm%20och%20Gretl%20och%20programmeraren%20Dr.%20Granell%20ska%20unders%C3%B6ka%20olika%20identiteter%20i%20denna%20interaktiva%20f%C3%B6rest%C3%A4llning.%20De%20m%C3%A5ste%20hitta%2C%20sortera%20och%20gruppera%20alla%20i%20rummet%2C%20men%20under%20experimentet%20uppst%C3%A5r%20en%20hel%20del%20fr%C3%A5gor.%20Kan%20man%20%C3%A4ndra%20p%C3%A5%20n%C3%A5gon%20bara%20s%C3%A5d%C3%A4r%20och%20%C3%A4r%20det%20okej%20att%20g%C3%B6ra%20s%C3%A5%3F%20Trots%20senaste%20programvaran%20och%20sin%20artificiella%20intelligens%20visar%20det%20sig%20vara%20en%20allt%20annat%20%C3%A4n%20enkel%20ekvation%20att%20l%C3%B6sa%20f%C3%B6r%20Norm%20och%20Gretl%E2%80%A6&event.categories=familj%2Cteater%2Clovaktivitet&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=85012c63-76dd-479f-a73f-746a75c24e93&event.imageAltText=Identitetsakuten&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teatet&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Biljetter%20s%C3%A4ljs%20p%C3%A5%20smot.se%20och%20i%20biljettkassan%20p%C3%A5%20Kulturhuset%20Spira.&ticket.price=50&accessibilities=handikapptoalett,hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fidentitetsakuten%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.2d4fa98c1859afe0f6be566&date.startDates=1676723400000&date.endDates=1676726400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.2d4fa98c1859afe0f6be571/1673599658569/eventimage.jpg