Improvisera och skriv tillsammans!

local_offer
Barnaktiviteter | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Pyssel och skapande | Sagostund | Workshop
Improvisera och skriv tillsammans!
Mer information
Datum: 2 okt
Tid: 13.00 – 15.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 0–5 år, 10–12 år, 6–9 år
Plats: Jönköpings litteraturhus, Jönköping
Adress: Syrgasvägen 7, 553 02 Jönköping
Jönköpings litteraturhus
Telefon: 070-9668033
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

I samband med internationella barndagen har Jönköpings litteraturhus bjudit in Sokol Demaku för att hålla en skrivarverkstad för barn mellan 8-12 år.

Sokol kommer att utgå från en av sina barnböcker och berätta hur en berättelse kan byggas upp. Sedan improviserar han tillsammans med barnen och skapar en historia med början, mitt och slut. Han ställer frågor och barnen bestämmer innehållet. Alla blir delaktiga i skapandet. Söndagen 2 oktober 13 - 15 blir det sagostund - Skapa en gemensam saga, för barn mellan 3-7 år. Jönköpings litteraturhus bjuder på gratis pyssel och fika.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  1 okt
  Tid:
  13.00 – 15.00
  Plats:
  Jönköpings litteraturhus, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Improvisera%20och%20skriv%20tillsammans!&event.desc=I%20samband%20med%20internationella%20barndagen%20har%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus%20bjudit%20in%20Sokol%20Demaku%20f%C3%B6r%20att%20h%C3%A5lla%20en%20skrivarverkstad%20f%C3%B6r%20barn%20mellan%208-12%20%C3%A5r.%20&event.text=Sokol%20kommer%20att%20utg%C3%A5%20fr%C3%A5n%20en%20av%20sina%20barnb%C3%B6cker%20och%20ber%C3%A4tta%20hur%20en%20ber%C3%A4ttelse%20kan%20byggas%20upp.%20Sedan%20improviserar%20han%20tillsammans%20med%20barnen%20och%20skapar%20en%20historia%20med%20b%C3%B6rjan%2C%20mitt%20och%20slut.%20Han%20st%C3%A4ller%20fr%C3%A5gor%20och%20barnen%20best%C3%A4mmer%20inneh%C3%A5llet.%20Alla%20blir%20delaktiga%20i%20skapandet.%20%0D%0AS%C3%B6ndagen%202%20oktober%2013%20-%2015%20blir%20det%20sagostund%20-%20Skapa%20en%20gemensam%20saga%2C%20f%C3%B6r%20barn%20mellan%203-7%20%C3%A5r.%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus%20bjuder%20p%C3%A5%20gratis%20pyssel%20och%20fika.&event.categories=barnaktiviteter%2Clitteratur%2Cpyssel-skapande%2Csagostund%2Cworkshop&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Syrgasv%C3%A4gen%207&event.postNumber=553%2002&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus&event.id=a36c716c-d0ae-477f-b2ef-f3ed1e088da2&event.imageAltText=Improvisera%20och%20skriv%20tillsammans!&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus&organizer.tel=0709668033&organizer.email=info%40jonkopingslitteraturhus.se&organizer.link=&applier.name=Anne%20Appelblad&applier.tel=0722098166&applier.email=anne%40jonkopingslitteraturhus.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-5,6-9,10-12&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus%20hemsida&smLink2Name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20litteraturhus%20facebooksida%20&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fjonkopingslitteraturhus.se%2F2022%2F09%2F07%2Fimprovisera-och-skriv-tillsammans%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Flitteraturhusetjkpg%2F&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a252b2a1,5.59343ac418311d21a252b2b0&date.startDates=1664622000000,1664708400000&date.endDates=1664629200000,1664715600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a252b2bb/1663241453307/eventimage.jpg