Informationsträffar Demens

local_offer
Föreläsning
Bänk där en äldre kvinna och man sitter och blickar ut över vatten.
Mer information
Datum: 30 nov
Tid: 16.30 – 18.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 18+
Plats: Anhörigcentrum, Seniorernas Hus, Jönköping
Adress: Klostergatan 69, 553 35 Jönköping
Demensteamet Jönköpings kommun
Telefon: 036-107288
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Demensteamet i Jönköpings kommun bjuder in till två sammanhängande informationsträffar för dig som lever nära en person med demenssjukdom.

Vid dessa informationsträffar tar vi upp sjukdomens konsekvenser och hur man kan underlätta för personer med demenssjukdom. Anmälan senast den 16:e november till Anhörigstödsteamet tel: 036-108010 eller på mejl anhorigstod@jonkoping.se Observera att anmälan gäller till båda informationsträffarna (23 och 30 november). Varmt välkomna!

Fler tillfällen:
 • Datum:
  23 nov
  Tid:
  16.30 – 18.00
  Plats:
  Anhörigcentrum, Seniorernas Hus, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Informationstr%C3%A4ffar%20Demens&event.desc=Demensteamet%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%20bjuder%20in%20till%20tv%C3%A5%20sammanh%C3%A4ngande%20informationstr%C3%A4ffar%20f%C3%B6r%20dig%20som%20lever%20n%C3%A4ra%20en%20person%20med%20demenssjukdom.&event.text=Vid%20dessa%20informationstr%C3%A4ffar%20tar%20vi%20upp%20sjukdomens%20konsekvenser%20och%20hur%20man%20kan%20underl%C3%A4tta%20f%C3%B6r%20personer%20med%20demenssjukdom.%0D%0AAnm%C3%A4lan%20senast%20den%2016%3Ae%20november%20till%20Anh%C3%B6rigst%C3%B6dsteamet%20tel%3A%20036-108010%20eller%20p%C3%A5%20mejl%20anhorigstod%40jonkoping.se%0D%0AObservera%20att%20anm%C3%A4lan%20g%C3%A4ller%20till%20b%C3%A5da%20informationstr%C3%A4ffarna.%0D%0AVarmt%20v%C3%A4lkomna!&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Klostergatan%2069&event.postNumber=55335&event.placeName=Anh%C3%B6rigcentrum%2C%20Seniorernas%20Hus&event.id=39a75dc8-fab4-44ea-a93c-f721b08dc225&event.imageAltText=B%C3%A4nk%20d%C3%A4r%20en%20%C3%A4ldre%20kvinna%20och%20man%20sitter%20och%20blickar%20ut%20%C3%B6ver%20vatten.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Demensteamet%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&organizer.tel=036-107288&organizer.email=demensteamet%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Monia%20Pirf%C3%A4lt&applier.tel=036-107288&applier.email=monia.pirfalt%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e79499f2,5.6751acba183a2e89e7949a00&date.startDates=1669217400000,1669822200000&date.endDates=1669222800000,1669827600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e7949a0c/1666265642643/eventimage.png