INSTÄLLD: xFlow WinterCamp

OBS! Denna aktivitet är tyvärr inställd.

local_offer
Barnaktiviteter | Hälsa | Sport | Träning | Utbildning (workshop, läxhjälp, kurs)
Snöklädda grenar med tre småfåglar.
Mer information
Datum: 28 dec
Tid: 09.00 – 12.30
Kostnad: 950 kr
Ålder: 6–9 år, 10–12 år, 13–15 år
Plats: xFlow, Jönköping
Adress: Herkulesvägen 56, 553 02 Jönköping
xFlow
Telefon: 079-3362462
E-post: erik@xflow.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss

Härliga dagar på xFlow fyllda med Parkour • Gemenskap • Utmaningar • Glädje

På campet får du: 13,5 ledarledda timmar på Camp 1 9 ledarledda timmar på Camp 2 Möjlighet att stanna kvar till 18 varje dag! Många engagerade, kunniga och omtänksamma ledare! Lära känna nya kompisar Mellanmål Lekar, tävlingar och utmaningar Fri tid till lek och/eller träning Mobilfri tid 🤩

Biljettinformation

Du anmäler och betalar via xflow.se/camp Camp 1 – 27-29 december Pris 1450:- Camp 2 – 2-3 Januari Pris 950:-

Fler tillfällen:
 • Datum:
  29 dec
  Tid:
  09.00 – 12.30
  Plats:
  xFlow, Jönköping
 • Datum:
  2 jan
  Tid:
  09.00 – 12.30
  Plats:
  xFlow, Jönköping
 • Datum:
  3 jan
  Tid:
  09.00 – 12.30
  Plats:
  xFlow, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=xFlow%20WinterCamp&event.desc=H%C3%A4rliga%20dagar%20p%C3%A5%20xFlow%20fyllda%20med%0D%0AParkour%20%E2%80%A2%20Gemenskap%20%E2%80%A2%20Utmaningar%20%E2%80%A2%20Gl%C3%A4dje&event.text=P%C3%A5%20campet%20f%C3%A5r%20du%3A%0D%0A13%2C5%20ledarledda%20timmar%20p%C3%A5%20Camp%201%0D%0A9%20ledarledda%20timmar%20p%C3%A5%20Camp%202%0D%0AM%C3%B6jlighet%20att%20stanna%20kvar%20till%2018%20varje%20dag!%0D%0AM%C3%A5nga%20engagerade%2C%20kunniga%20och%20omt%C3%A4nksamma%20ledare!%0D%0AL%C3%A4ra%20k%C3%A4nna%20nya%20kompisar%0D%0AMellanm%C3%A5l%0D%0ALekar%2C%20t%C3%A4vlingar%20och%20utmaningar%0D%0AFri%20tid%20till%20lek%20och%2Feller%20tr%C3%A4ning%0D%0AMobilfri%20tid%20%F0%9F%A4%A9&event.categories=barnaktiviteter%2Ch%C3%A4lsa%2Csport%2Cutbildning%2Ctr%C3%A4ning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Herkulesv%C3%A4gen%2056&event.postNumber=55302&event.placeName=xFlow&event.id=8d63ad4f-ab3f-4f66-a150-48d381d9a415&event.imageAltText=Barn%20som%20hoppar%20ner%20i%20skumgrop&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=xFlow&organizer.tel=0793362462&organizer.email=erik%40xflow.se&organizer.link=&applier.name=Erik%20Torhall&applier.tel=0703498846&applier.email=erik%40xflow.se&ticket.desc=Du%20anm%C3%A4ler%20och%20betalar%20via%20xflow.se%2Fcamp%0D%0A%0D%0ACamp%201%20%E2%80%93%2027-29%20december%0D%0APris%201450%3A-%20%0D%0A%0D%0ACamp%202%20%E2%80%93%202-3%20Januari%0D%0APris%20950%3A-%20&ticket.price=950&accessibilities=handikapptoalett,hiss&ageGroups=6-9,10-12,13-15&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Campsidan&smLink2Name=Startsida%20hemsidan&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.xflow.se%2Fcamp%2F&smLink2Address=xflow.se&smLink3Address=&id=5.499359bb184e6dad05a2ebd5,5.499359bb184e6dad05a2ebe4,5.499359bb184e6dad05a2ebf3,5.499359bb184e6dad05a2ec02,5.499359bb184e6dad05a2ec11&date.startDates=1672128000000,1672214400000,1672300800000,1672646400000,1672732800000&date.endDates=1672140600000,1672227000000,1672313400000,1672659000000,1672745400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.499359bb184e6dad05a2ec1c/1671198037840/eventimage.jpg