INSTÄLLT Författarbesök: Hanna Hallgren

OBS! Denna aktivitet är tyvärr inställd.

local_offer
Föreläsning | HBTQI | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel)
Poeten Hanna Hallgren med hunden Majken Johansson, och boken
Mer information
Datum: 25 aug
Tid: 18.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds Plats, 551 11 Jönköping
Rebecca Lidén
Telefon: 036-107438
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Välkommen till höstens första författarbesök hos Biblioteken i Jönköping - med Hanna Hallgren, Sveriges Radios lyrikpristagare 2022.

Lyrikpriset fick hon för senaste boken "Ensamhetsträning med Majken Johansson". På Stadsbiblioteket under Prideveckan berättar Hanna Hallgren om sitt skrivande och sin uppväxt och bakgrund som hbtq-person i småländsk frikyrkomiljö.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=F%C3%B6rfattarbes%C3%B6k%3A%20Hanna%20Hallgren&event.desc=V%C3%A4lkommen%20till%20h%C3%B6stens%20f%C3%B6rsta%20f%C3%B6rfattarbes%C3%B6k%20hos%20Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20-%20med%20Hanna%20Hallgren%2C%20Sveriges%20Radios%20lyrikpristagare%202022.&event.text=Lyrikpriset%20fick%20hon%20f%C3%B6r%20senaste%20boken%20%22Ensamhetstr%C3%A4ning%20med%20Majken%20Johansson%22.%20P%C3%A5%20Stadsbiblioteket%20under%20Prideveckan%20ber%C3%A4ttar%20%0D%0AHanna%20Hallgren%20om%20sitt%20skrivande%20och%20sin%20uppv%C3%A4xt%20och%20bakgrund%20som%20hbtq-person%20i%20sm%C3%A5l%C3%A4ndsk%20frikyrkomilj%C3%B6.%0D%0A&event.categories=hbtqi%2Cf%C3%B6rel%C3%A4sning%2Clitteratur&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20Plats&event.postNumber=551%2011&event.placeName=Stadsbiblioteket&event.id=4820bff8-d1d7-4be2-9a3d-f2fe27ff1504&event.imageAltText=Poeten%20Hanna%20Hallgren%20med%20hunden%20Majken%20Johansson%2C%20och%20boken%20%22Ensamhetstr%C3%A4ning%20med%20Majken%20Johansson%22&event.activity=&organizer.name=Rebecca%20Lid%C3%A9n&organizer.tel=036-107438&organizer.email=rebecca.liden%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Maria%20Friedner&applier.tel=036-105578&applier.email=maria.friedner%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=hiss,handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Mellan%20ensamhetstr%C3%A4ning%20med%20Majken%20Johansson%20och%20Hallelujaflickorna&smLink2Name=F%C3%B6rfattarbes%C3%B6k%3A%20Hanna%20Hellgren&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fmellan-ensamhetstr%25C3%25A4ning-med-majken-johansson-och-hallelujaflickorna%2F782ca644-1e4c-4b33-ad65-32544a110836&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F2951534048489320%2F%3Fref%3Dnewsfeed&smLink3Address=&id=5.3e0e1d2f18249c092ff68020&date.startDates=1661443200000&date.endDates=1661446800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.3e0e1d2f18249c092ff6802b/1660915437483/eventimage.jpg