INSTÄLLT! Girig-Sverige

local_offer
Föreläsning | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel)
Porträtt av Andreas Cervenka och boken Girig-Sverige.
Mer information
Datum: 25 okt
Tid: 18.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 16–18 år, 18+
Plats: Jönköpings Stadsbibliotek, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 551 11 Jönköping
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-105575
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Så blev folkhemmet ett paradis för superrika: föreläsning med journalisten och författaren Andreas Cervenka.

Sverige var länge känt som ett av världens mest jämlika länder. Men de senaste decennierna har något skett. Klyftan mellan de superförmögna och resten av befolkningen har ökat snabbt. I sin nya bok berättar han om Sveriges osannolika resa från högskatteland till miljardärsparadis. Med omisskännlig humor ger Andreas Cervenkas ett försök till svar på frågan: vad är det som har hänt i Sverige? Ett samarrangemang med Ordfront Vätterbygden.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Girig-Sverige%20%3A%20s%C3%A5%20blev%20folkhemmet%20ett%20paradis%20f%C3%B6r&event.desc=F%C3%B6rel%C3%A4sning%20med%20journalisten%20och%20f%C3%B6rfattaren%20Andreas%20Cervenka.&event.text=Sverige%20var%20l%C3%A4nge%20k%C3%A4nt%20som%20ett%20av%20v%C3%A4rldens%20mest%20j%C3%A4mlika%20l%C3%A4nder.%20Men%20de%20senaste%20decennierna%20har%20n%C3%A5got%20skett.%20Klyftan%20mellan%20de%20superf%C3%B6rm%C3%B6gna%20och%20resten%20av%20befolkningen%20har%20%C3%B6kat%20snabbt.%20%0D%0A%0D%0AI%20sin%20nya%20bok%20ber%C3%A4ttar%20han%20om%20Sveriges%20osannolika%20resa%20fr%C3%A5n%20h%C3%B6gskatteland%20till%20miljard%C3%A4rsparadis.%20Med%20omissk%C3%A4nnlig%20humor%20ger%20Andreas%20Cervenkas%20ett%20f%C3%B6rs%C3%B6k%20till%20svar%20p%C3%A5%20fr%C3%A5gan%3A%20vad%20%C3%A4r%20det%20som%20har%20h%C3%A4nt%20i%20Sverige%3F%0D%0A%0D%0AEtt%20samarrangemang%20med%20Ordfront%20V%C3%A4tterbygden.&event.categories=litteratur%2Cf%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=551%2011&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Stadsbibliotek&event.id=c4af7c8c-d810-4794-9cdb-9649f3555449&event.imageAltText=Portr%C3%A4tt%20av%20Andreas%20Cervenka%20och%20boken%20Girig-Sverige.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-105575&organizer.email=kundtjanst.bibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Maria%20Friedner&applier.tel=036-105578&applier.email=maria.friedner%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning,hiss&ageGroups=16-18,18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Bibliotekens%20webbplats&smLink2Name=Facebook&smLink3Name=L%C3%A5na%20boken!&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fgirig-sverige-1%2F5a4dbed9-85c4-4bca-ba61-7104a5ca04a1&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F1529353757514513%2F%3Fref%3Dnewsfeed&smLink3Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fwork%2Fgirig-sverige%3Fid%3D3fb18b2b-6dc4-1e70-2824-0c9baef7c538&id=5.6751acba183a2e89e7919d7c&date.startDates=1666713600000&date.endDates=1666717200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e7919d88/1665393285777/eventimage.png