INSTÄLLT: Sockerexperimentet

OBS! Denna aktivitet är tyvärr inställd.

local_offer
Festival | Film
En läkare och en sköterska sitter i vita rockar vid ett bord. Läkaren tittar i en mapp och sköterskan har en ciggarett i munnen.
Mer information
Datum: 15 okt
Tid: 16.30 – 18.10
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Folkets Bio, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Regi: John Tornblad | Sverige | 2022 | 90 min | från 15 år | drama | svenska

Johanna och Vilgot, två intagna på Vipeholms sjukhus träffas och blir förälskade i varandra. Plötsligt vänds alla rutiner upp och ner när de utom sin vetskap blir en del i ett hemligt experiment som ska rädda den svenska tandhälsan.

Biljettinformation

Detta arrangemang är tyvärr inställt.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Sockerexperimentet&event.desc=Regi%3A%20John%20Tornblad%20%7C%20Sverige%20%7C%202022%20%7C%2090%20min%20%7C%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20%7C%20%0D%0Adrama%20%7C%20svenska&event.text=Johanna%20och%20Vilgot%2C%20tv%C3%A5%20intagna%20p%C3%A5%20Vipeholms%20sjukhus%20tr%C3%A4ffas%20och%20blir%20f%C3%B6r%C3%A4lskade%20i%20varandra.%20Pl%C3%B6tsligt%20v%C3%A4nds%20alla%20rutiner%20upp%20och%20ner%20n%C3%A4r%20de%20utom%20sin%20vetskap%20blir%20en%20del%20i%20ett%20hemligt%20experiment%20som%20ska%20r%C3%A4dda%20den%0D%0Asvenska%20tandh%C3%A4lsan.&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=553%2015&event.placeName=Folkets%20Bio&event.id=24ab58d9-257e-4922-aa87-446c8ffec9f8&event.imageAltText=En%20l%C3%A4kare%20och%20en%20sk%C3%B6terska%20sitter%20i%20vita%20rockar%20vid%20ett%20bord.%20L%C3%A4karen%20tittar%20i%20en%20mapp%20och%20sk%C3%B6terskan%20har%20en%20ciggarett%20i%20munnen.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036105000&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=%0D%0AF%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20Swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20k%C3%B6pa%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.%0D%0A&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett!&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-sq4d09NCxQ&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.6ee7976518311c203e81c2cc&date.startDates=1665844200000&date.endDates=1665850200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e81c2d7/1662984234533/eventimage.png