Inställt: Workshop med Anna Pella & Lotta Frécon

local_offer
Workshop
Anna Pella
Mer information
Datum: 30 nov
Tid: 18.00 – 19.45
Kostnad: 0 kr
Ålder: 18+
Plats: Norrahammars nya bibliotek, Norrahammar
Adress: Kyrktorget 1, 562 32 Norrahammar
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-103711
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga Rullstolsanpassning

Gott liv för alla? Utmaningar och möjligheter i en funkisfamilj!

När ett barn föds med en funktionsnedsättning hamnar familjen i en omvälvande och ny livssituation. På denna workshop får anhöriga möjlighet att reflektera kring de utmaningar och möjligheter som finns för att kunna leva ett gott liv. Workshopen hålls av funkismammorna Anna Pella och Lotta Frecon, med utgångspunkt från Anna Pellas bok När du ler stannar tiden om att få ett barn med en svår hjärnskada. Fri Entré, men antalet platser är begränsat, så föranmälan krävs. Anmälan på länken nedan.

Biljettinformation

Anmäl dig på länken nedan.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Workshop%20med%20Anna%20Pella%20%26%20Lotta%20Fr%C3%A9con&event.desc=Gott%20liv%20f%C3%B6r%20alla%3F%20Utmaningar%20och%20m%C3%B6jligheter%20i%20en%20funkisfamilj!&event.text=N%C3%A4r%20ett%20barn%20f%C3%B6ds%20med%20en%20funktionsneds%C3%A4ttning%20hamnar%20familjen%20i%20en%20omv%C3%A4lvande%20och%20ny%20livssituation.%0D%0A%0D%0AP%C3%A5%20denna%20workshop%20f%C3%A5r%20anh%C3%B6riga%20m%C3%B6jlighet%20att%20reflektera%20kring%20de%20utmaningar%20och%20m%C3%B6jligheter%20som%20finns%20f%C3%B6r%20att%20kunna%20leva%20ett%20gott%20liv.%0D%0A%0D%0AWorkshopen%20h%C3%A5lls%20av%20funkismammorna%20Anna%20Pella%20och%20Lotta%20Frecon%2C%20med%20utg%C3%A5ngspunkt%20fr%C3%A5n%20Anna%20Pellas%20bok%20N%C3%A4r%20du%20ler%20stannar%20tiden%20om%20att%20f%C3%A5%20ett%20barn%20med%20en%20sv%C3%A5r%20hj%C3%A4rnskada.%0D%0A%0D%0AFri%20Entr%C3%A9%2C%20men%20antalet%20platser%20%C3%A4r%20begr%C3%A4nsat%2C%20s%C3%A5%20f%C3%B6ranm%C3%A4lan%20kr%C3%A4vs.%0D%0AAnm%C3%A4lan%20p%C3%A5%20l%C3%A4nken%20nedan.&event.categories=workshop&event.city=Norrahammar&event.street=Kyrktorget%201&event.postNumber=56232&event.placeName=&event.id=9c07ee71-f6bc-4f3a-9562-88bf371753c3&event.imageAltText=Anna%20Pella&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-103711&organizer.email=emma.rickardsson%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Diana%20Lindeberg&applier.tel=036102830&applier.email=diana.lindeberg%40jonkoping.se&ticket.desc=Anm%C3%A4l%20dig%20p%C3%A5%20l%C3%A4nken%20nedan.%0D%0A&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=18%2B&places=norrahammar&smLink1Name=Anm%C3%A4l%20dig%20h%C3%A4r&smLink2Name=Bibliotekens%20webbplats&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fesmaker.net%2Fnx2%2Fs.aspx%3Fid%3Dd721f4fdca62&smLink2Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fworkshop-med-anna-pella-lena-fr%25C3%25A9con&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd668055&date.startDates=1669827600000&date.endDates=1669833900000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd668060/1669195489403/eventimage.png

OBS! Denna aktivitet är tyvärr inställd.