Invigning av Norrahammars nya Bibliotek och hela Centrumhuset

local_offer
Barnaktiviteter | Familj | För dig med funktionsnedsättning | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel)
Invigning
Mer information
Datum: 28 nov
Tid: 16.00 – 18.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Norrahammars nya bibliotek, Norrahammar
Adress: Kyrktorget 1, 562 32 Norrahammar
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-105565
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga Rullstolsanpassning

Nu öppnar vi Biblioteket och alla i nya Centrumhuset bjuder in. Psst. Bibblan smygöppnar redan kl. 11.00.

Passa på att komma in på Öppet hus hos fritidsgården, familjecentralen och biblioteket i nya Centrumhuset i Norrahammar! Det blir också invigningstal och julfika! Välkommen! OBS! Tänk på att det är begränsat med parkeringsmöjligheter. Ta gärna en promenad, cykeln, bussen, tåget eller samåk med någon.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Invigning%20av%20Norrahammars%20nya%20Bibliotek&event.desc=Nu%20%C3%B6ppnar%20vi%20Biblioteket%20och%20alla%20i%20nya%20Centrumhuset%20bjuder%20in.%20Psst.%20Bibblan%20smyg%C3%B6ppnar%20redan%20kl.%2011.00.&event.text=Passa%20p%C3%A5%20att%20komma%20in%20p%C3%A5%20%C3%96ppet%20hus%20hos%20fritidsg%C3%A5rden%2C%20familjecentralen%20och%20biblioteket%20i%20nya%20Centrumhuset%20i%20Norrahammar!%0D%0A%0D%0ADet%20blir%20ocks%C3%A5%20invigningstal%20och%20julfika!%0D%0A%0D%0A%0D%0AV%C3%A4lkommen!%0D%0A%0D%0A%0D%0AOBS!%20T%C3%A4nk%20p%C3%A5%20att%20det%20%C3%A4r%20begr%C3%A4nsat%20med%20parkeringsm%C3%B6jligheter.%0D%0ATa%20g%C3%A4rna%20en%20promenad%2C%20cykeln%2C%20bussen%2C%20t%C3%A5get%20eller%20sam%C3%A5k%20med%20n%C3%A5gon.&event.categories=familj%2Cf%C3%B6r-dig-med-funktionsneds%C3%A4ttning%2Cbarnaktiviteter%2Clitteratur&event.city=Norrahammar&event.street=c%2Fo%20Folkets%20Hus%20Egnahemsv%C3%A4gen%204&event.postNumber=56232&event.placeName=&event.id=83d9614b-4c45-458c-977f-136274e134a8&event.imageAltText=Invigning&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-103711&organizer.email=emma.rickardsson%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Diana%20Lindeberg&applier.tel=036103028&applier.email=diana.lindeberg%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=norrahammar&smLink1Name=Bibliotekens%20webbplats&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Finvigning-norrahammars-nya-bibliotek&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd65e0bd&date.startDates=1669647600000&date.endDates=1669654800000&event.imageUrl=null