search
Sök
menu
Meny
Sök

Jeffery, Goldmann & Jansson

local_offer
Musik
Tre kvinnor med instrument
Mer information
Datum: 13 sep
Tid: 12.00 – 12.45
Kostnad: 140 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Efter lång och trogen tjänst har Spiras konsertpianist Kerstin Jansson lämnat huset, men bara nästan. Tillsammans med Sinfoniettans Natalia Goldmann och Vivien Jeffrey öppnar hon här säsongen som gäst

Inför hösten 2022 gick Kerstin Jansson i pension och lämnade bland annat över arbetet som producent för våra populära lunchkonserter. Mottagare var Lotta Gerhardsson, som lovade att göra sitt bästa. Här möter publiken dem båda – på säsongens första lunchkonsert – i ett samtal om hur allt började och om tankarna framåt. Med musiken på programmet i centrum som alltid! Tillsammans med Vivien Jeffrey och Natalia Goldmann bjuder Kerstin sedan på en konsert som sätter tonen för hösten.

Biljettinformation

Boka på smot.se eller via Publikservice på 010-242 80 80 / info@smot.se

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Jeffery%2C%20Goldmann%20%26%20Jansson&event.desc=Efter%20l%C3%A5ng%20och%20trogen%20tj%C3%A4nst%20har%20Spiras%20konsertpianist%20Kerstin%20Jansson%20l%C3%A4mnat%20huset%2C%20men%20bara%20n%C3%A4stan.%20Tillsammans%20med%20Sinfoniettans%20Natalia%20Goldmann%20och%20Vivien%20Jeffrey%20%C3%B6ppnar%20hon%20h%C3%A4r%20s%C3%A4songen%20som%20g%C3%A4st&event.text=Inf%C3%B6r%20h%C3%B6sten%202022%20gick%20Kerstin%20Jansson%20i%20pension%20och%20l%C3%A4mnade%20bland%20annat%20%C3%B6ver%20arbetet%20som%20producent%20f%C3%B6r%20v%C3%A5ra%20popul%C3%A4ra%20lunchkonserter.%20Mottagare%20var%20Lotta%20Gerhardsson%2C%20som%20lovade%20att%20g%C3%B6ra%20sitt%20b%C3%A4sta.%0D%0A%0D%0AH%C3%A4r%20m%C3%B6ter%20publiken%20dem%20b%C3%A5da%20%E2%80%93%20p%C3%A5%20s%C3%A4songens%20f%C3%B6rsta%20lunchkonsert%20%E2%80%93%20i%20ett%20samtal%20om%20hur%20allt%20b%C3%B6rjade%20och%20om%20tankarna%20fram%C3%A5t.%20Med%20musiken%20p%C3%A5%20programmet%20i%20centrum%20som%20alltid!%0D%0A%0D%0ATillsammans%20med%20Vivien%20Jeffrey%20och%20Natalia%20Goldmann%20bjuder%20Kerstin%20sedan%20p%C3%A5%20en%20konsert%20som%20s%C3%A4tter%20tonen%20f%C3%B6r%20h%C3%B6sten.%0D%0A&event.categories=musik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=3f304bd6-91e0-41f0-a5c0-65b5088d0880&event.imageAltText=Tre%20kvinnor%20med%20instrument&event.activity=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=Boka%20p%C3%A5%20smot.se%20eller%20via%20Publikservice%20p%C3%A5%20010-242%2080%2080%20%2F%20info%40smot.se&ticket.price=140&accessibilities=handikapptoalett,hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter%20och%20information&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fjeffery-goldmann--jansson%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.9a2ac6e1813d5a7e2b5fa31&date.startDates=1663063200000&date.endDates=1663065900000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.9a2ac6e1813d5a7e2b5fa3c/1656405910776/eventimage.jpg