Jethica

local_offer
Festival | Film
En kvinna står lutad mot väggen och sneglar ut genom fönstret.  Hennes hand vilar på persiennen.
Mer information
Datum: 16 okt
Tid: 16.30 – 17.40
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga Rullstolsanpassning

Regi: Pete Ohs | USA | 2022 | 70 min | från 15 år | thriller, mystik, komedi | engelska | otextad

Efter en olycka gömmer sig Jessica i New Mexico där hon stöter på en gammal klasskamrat från high school. Men när hennes stalker plötsligt dyker upp utanför dörren måste hon och hennes vän söka hjälp från andra sidan. Jethica är en gravallvarlig indiekomedi som utforskar trauma genom det övernaturliga. En udda spökhistoria med deadpan humor om livet och döden. Svensk premiär!

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med Swish. För att se festivalfilmer behöver du också köpa ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Jethica&event.desc=Regi%3A%20Pete%20Ohs%20%7C%20USA%20%7C%202022%20%7C%2070%20min%20%7C%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20%7C%0D%0Athriller%2C%20mystik%2C%20komedi%20%7C%20engelska%20%7C%20otextad&event.text=Efter%20en%20olycka%20g%C3%B6mmer%20sig%20Jessica%20i%20New%20Mexico%20d%C3%A4r%20hon%20st%C3%B6ter%20p%C3%A5%20en%20gammal%20klasskamrat%20fr%C3%A5n%20high%20school.%20Men%20n%C3%A4r%20hennes%20stalker%20pl%C3%B6tsligt%20dyker%20upp%20utanf%C3%B6r%20d%C3%B6rren%20m%C3%A5ste%20hon%20och%20hennes%20v%C3%A4n%20s%C3%B6ka%20hj%C3%A4lp%20fr%C3%A5n%20andra%20sidan.%20Jethica%20%C3%A4r%20en%20gravallvarlig%20indiekomedi%20som%20utforskar%20trauma%20genom%20det%20%20%C3%B6vernaturliga.%20En%20udda%20sp%C3%B6khistoria%20med%20deadpan%20humor%20om%20livet%20och%20d%C3%B6den.%20Svensk%20premi%C3%A4r!%0D%0A&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus&event.id=233d5bf0-3c89-4ae4-93ae-dc0de3306adb&event.imageAltText=En%20kvinna%20st%C3%A5r%20lutad%20mot%20v%C3%A4ggen%20och%20sneglar%20ut%20genom%20f%C3%B6nstret.%20%20Hennes%20hand%20vilar%20p%C3%A5%20persiennen.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20Swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20k%C3%B6pa%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=h%C3%B6rslinga,handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett&smLink2Name=Filmens%20trailer&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fb3BjvzmC6DY&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.6ee7976518311c203e8e205&date.startDates=1665930600000&date.endDates=1665934800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e8e210/1662725538915/eventimage.jpg