Julevent på Rosenlunds Herrgård

local_offer
Marknad
Tomtar på Trappan
Mer information
Datum: 20 nov
Tid: 11.00 – 17.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Rosenlunds Herrgård, Jönköping
Adress: Huskvarnavägen 11, 554 54 Jönköping
Rosenlunds Herrgård
Telefon: 036-105390
Tillgänglighet
Rullstolsramp

Varmt välkommen till vårt julevent på Rosenlunds Herrgård

Helgen den 19-20 november håller vi herrgården öppen för allmänheten. Vi erbjuder julstämning, julmarknad, vacker musik och gott fika. Under denna helg slår vi upp dörrarna för lokalerna på Rättarebostaden för första gången, här får våra besökare ta del av utställare av hantverk.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  19 nov
  Tid:
  11.00 – 17.00
  Plats:
  Rosenlunds Herrgård, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Julevent%20p%C3%A5%20Rosenlunds%20Herrg%C3%A5rd&event.desc=Varmt%20v%C3%A4lkommen%20till%20v%C3%A5rt%20julevent%20p%C3%A5%20Rosenlunds%20Herrg%C3%A5rd&event.text=Helgen%20den%2019-20%20november%20h%C3%A5ller%20vi%20herrg%C3%A5rden%20%C3%B6ppen%20f%C3%B6r%20allm%C3%A4nheten.%20Vi%20erbjuder%20julst%C3%A4mning%2C%20julmarknad%2C%20vacker%20musik%20och%20gott%20fika.%20Under%20denna%20helg%20sl%C3%A5r%20vi%20upp%20d%C3%B6rrarna%20f%C3%B6r%20lokalerna%20p%C3%A5%20R%C3%A4ttarebostaden%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rsta%20g%C3%A5ngen%2C%20h%C3%A4r%20f%C3%A5r%20v%C3%A5ra%20bes%C3%B6kare%20ta%20del%20av%20utst%C3%A4llare%20av%20hantverk.&event.categories=marknad&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Huskvarnav%C3%A4gen%2011&event.postNumber=554%2054%20&event.placeName=Rosenlunds%20Herrg%C3%A5rd&event.id=3a6e1c40-5ea9-4db8-b441-46a3125c1fa4&event.imageAltText=Tomtar%20p%C3%A5%20Trappan&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Rosenlunds%20Herrg%C3%A5rd&organizer.tel=036-105390&organizer.email=rosenlundsherrgard%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Anna%20Lax&applier.tel=036-120237&applier.email=anna.lax%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsramp&ageGroups=0-200&places=huskvarna&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6094008183a2ef6c32e0f5,5.6094008183a2ef6c32e103&date.startDates=1668852000000,1668938400000&date.endDates=1668873600000,1668960000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c32e10f/1665142722429/eventimage.jpg