Jul hos Sebastian

local_offer
Musik | Teater
En man i ett bibliotek
Mer information
Datum: 3 dec
Tid: 19.00 – 20.00
Kostnad: 125 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Kulturhuset Spira, Jönköping
Adress: Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping
Kulturhuset Spira - Smålands musik och teater
Telefon: 010-2428080
E-post: info@smot.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

I Freja Musikteaters julshow suddas gränserna ut mellan vetenskap och konst. I ett julstängt bibliotek smälter skrift och tanke samman, litteraturen bryter sig loss från hyllorna och filosofin sipprar

Sebastian har varit med i Freja Musikteater länge. Något som karaktäriserar Sebastian är hans förmåga att formulera sig. Hans sätt att göra poesi av egna erfarenheter och minnen är unikt. Han är en fena på att skapa nya ord och begrepp, vars betydelse blir glasklara i sitt sammanhang. Att det skrivna och talade ordet är viktiga beståndsdelar i Sebastians liv kommer att märkas väl i årets julshow! Gästartist: Sara Lindh Freja Musikteater består av amatörskådespelare med NPF-diagnoser.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  30 nov
  Tid:
  19.00 – 20.00
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  1 dec
  Tid:
  19.00 – 20.00
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping
 • Datum:
  4 dec
  Tid:
  15.00 – 16.00
  Plats:
  Kulturhuset Spira, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Jul%20hos%20Sebastian&event.desc=I%20Freja%20Musikteaters%20julshow%20suddas%20gr%C3%A4nserna%20ut%20mellan%20vetenskap%20och%20konst.%20I%20ett%20julst%C3%A4ngt%20bibliotek%20sm%C3%A4lter%20skrift%20och%20tanke%20samman%2C%20litteraturen%20bryter%20sig%20loss%20fr%C3%A5n%20hyllorna%20och%20filosofin%20sipprar&event.text=Sebastian%20har%20varit%20med%20i%20Freja%20Musikteater%20l%C3%A4nge.%20N%C3%A5got%20som%20karakt%C3%A4riserar%20Sebastian%20%C3%A4r%20hans%20f%C3%B6rm%C3%A5ga%20att%20formulera%20sig.%20Hans%20s%C3%A4tt%20att%20g%C3%B6ra%20poesi%20av%20egna%20erfarenheter%20och%20minnen%20%C3%A4r%20unikt.%20Han%20%C3%A4r%20en%20fena%20p%C3%A5%20att%20skapa%20nya%20ord%20och%20begrepp%2C%20vars%20betydelse%20blir%20glasklara%20i%20sitt%20sammanhang.%20Att%20det%20skrivna%20och%20talade%20ordet%20%C3%A4r%20viktiga%20best%C3%A5ndsdelar%20i%20Sebastians%20liv%20kommer%20att%20m%C3%A4rkas%20v%C3%A4l%20i%20%C3%A5rets%20julshow!%0D%0AG%C3%A4startist%3A%20Sara%20Lindh%0D%0A%0D%0AFreja%20Musikteater%20best%C3%A5r%20av%20amat%C3%B6rsk%C3%A5despelare%20med%20NPF-diagnoser.&event.categories=teater%2Cmusik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Kulturgatan%203&event.postNumber=55324&event.placeName=Kulturhuset%20Spira&event.id=b65e2b46-66aa-425f-9c6b-c7b71a265157&event.imageAltText=En%20man%20i%20ett%20bibliotek&event.activity=&organizer.name=Kulturhuset%20Spira%20-%20Sm%C3%A5lands%20musik%20och%20teater&organizer.tel=010-2428080&organizer.email=info%40smot.se&organizer.link=&applier.name=Matilda%20Fag%C3%B6&applier.tel=0735437420&applier.email=matilda.fago%40smot.se&ticket.desc=&ticket.price=125&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning,hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljetter%20och%20information&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.smot.se%2Fjul-hos-sebastian%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a8c73b,5.32edd2111813d4e011a8c749,5.32edd2111813d4e011a8c757,5.32edd2111813d4e011a8c765&date.startDates=1669831200000,1669917600000,1670090400000,1670162400000&date.endDates=1669834800000,1669921200000,1670094000000,1670166000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a8c770/1657180713988/eventimage.jpg