Julkonserten Änglaljus

local_offer
Musik
Julkonserten Änglaljus
Mer information
Datum: 29 nov
Tid: 19.00 – 20.30
Ålder: 18+
Plats: Allianskyrkan , Jönköping
Adress: Östra Storgatan 56, 553 21 Jönköping
JK Art Management & Communication i Göteborg
Telefon: 070-9923476
E-post: john@kluge.se
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Julkonserten Änglaljus- En julotta på vaken tid! Varmt välkomna till äkta julstämning!

Julkonserten Änglaljus. En julotta på vaken tid, en upplevelse. Du går upp mot Allianskyrkan och möts av fladdrande marschaller som vacker lyser upp till stämning i vintermörkret.   Väl på plats sänks belysningen. En känsla av andakt infinner sig. Tonerna sätts vid pianot. Kör och solist gör entré med levande ljus. Du är nu i Änglaljus! Artisterna: John Kluge -www.kluge.se Johan Stengård - www.Stengard.se Negar Zarassi - negarzarassi.com Kör: Gislaveds Gospel Vid flygeln: David Carbe

Biljettinformation

Förköp via Ticketmaster Kassan öppnar 1 timme innan konsert

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Julkonserten%20%C3%84nglaljus&event.desc=Julkonserten%20%C3%84nglaljus-%20En%20julotta%20p%C3%A5%20vaken%20tid!%0D%0A%0D%0AVarmt%20v%C3%A4lkomna%20till%20%C3%A4kta%20julst%C3%A4mning!&event.text=Julkonserten%20%C3%84nglaljus.%20En%20julotta%20p%C3%A5%20vaken%20tid%2C%20en%20upplevelse.%20Du%20g%C3%A5r%20upp%20mot%20Allianskyrkan%20och%20m%C3%B6ts%20av%20fladdrande%20marschaller%20som%20vacker%20lyser%20upp%20till%20st%C3%A4mning%20i%20vinterm%C3%B6rkret.%20%20%C2%A0%0D%0AV%C3%A4l%20p%C3%A5%20plats%20s%C3%A4nks%20belysningen.%20En%20k%C3%A4nsla%20av%20andakt%20infinner%20sig.%20Tonerna%20s%C3%A4tts%20vid%20pianot.%20K%C3%B6r%20och%20solist%20g%C3%B6r%20entr%C3%A9%20med%20levande%20ljus.%0D%0ADu%20%C3%A4r%20nu%20i%20%C3%84nglaljus!%0D%0AArtisterna%3A%0D%0AJohn%20Kluge%20-www.kluge.se%0D%0AJohan%20Steng%C3%A5rd%20-%20www.Stengard.se%0D%0ANegar%20Zarassi%20-%20negarzarassi.com%0D%0A%0D%0AK%C3%B6r%3A%20Gislaveds%20Gospel%20%0D%0AVid%20flygeln%3A%20David%20Carbe&event.categories=musik&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20&event.street=%C3%96stra%20Storgatan%2056&event.postNumber=55321&event.placeName=Allianskyrkan%20&event.id=16146766-6fd1-4c57-9403-30cd4555c263&event.imageAltText=Julkonserten%20%C3%84nglaljus%20&event.activity=&organizer.name=JK%20Art%20Management%20%26%20Communication%20i%20G%C3%B6teborg%20&organizer.tel=0709923476&organizer.email=john%40kluge.se&organizer.link=&applier.name=John%20Kluge&applier.tel=0709923476&applier.email=john%40kluge.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Ticketmaster%0D%0AKassan%20%C3%B6ppnar%201%20timme%20innan%20konsert&ticket.price=&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=18%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Ticketmaster%20&smLink2Name=%C3%84nglaljus%20Turn%C3%A9n%20&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.ticketmaster.se%2Fevent%2Fjulkonserten-anglaljus-biljetter%2F619781&smLink2Address=https%3A%2F%2Fkluge.se%2Fkalender%2F&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a25388d6&date.startDates=1669744860000&date.endDates=1669750200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a25388e1/1663485277716/eventimage.jpg