Julkonsert i Norrahammar

local_offer
Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Musik
Porträtt på Lena Maria Vendelius.
Mer information
Datum: 3 dec
Tid: 18.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Norrahammars nya bibliotek, Norrahammar
Adress: Kyrktorget 1, 562 32 Norrahammar
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-105565
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga Rullstolsanpassning

Stämningsfull julkonsert med Lena Maria Vendelius.

Kom i julstämning tillsammans med Lena Maria på Norrahammars nya bibliotek. Fri Entré, men antalet platser är begränsat så föranmälan krävs. Boka din plats på länk nedan. Hörslinga finns i lokalen. Teckentolk finns att boka, det görs i förväg. Har du frågor om tillgänglighet eller allmänna frågor om invigningsveckan? Kontakta oss OBS! Tänk på att det är begränsat med parkeringsmöjligheter. Ta gärna en promenad, cykeln, bussen, färdtjänst, tåget eller samåk med någon.

Biljettinformation

Fri entré men föranmälan behövs! Boka på länk nedan.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Julkonsert%20i%20Norrahammar&event.desc=St%C3%A4mningsfull%20julkonsert%20med%20Lena%20Maria%20Vendelius.&event.text=%0D%0AKom%20i%20julst%C3%A4mning%20tillsammans%20med%20Lena%20Maria%20p%C3%A5%20Norrahammars%20nya%20bibliotek.%0D%0A%0D%0AFri%20Entr%C3%A9%2C%20men%20antalet%20platser%20%C3%A4r%20begr%C3%A4nsat%20s%C3%A5%20f%C3%B6ranm%C3%A4lan%20kr%C3%A4vs.%0D%0A%0D%0ABoka%20din%20plats%20p%C3%A5%20l%C3%A4nk%20nedan.%0D%0A%0D%0AH%C3%B6rslinga%20finns%20i%20lokalen.%20Teckentolk%20finns%20att%20boka%2C%20det%20g%C3%B6rs%20i%20f%C3%B6rv%C3%A4g.%0D%0A%0D%0AHar%20du%20fr%C3%A5gor%20om%20tillg%C3%A4nglighet%20eller%20allm%C3%A4nna%20fr%C3%A5gor%20om%20invigningsveckan%3F%20Kontakta%20oss%0D%0A%0D%0A%20%0D%0AOBS!%20T%C3%A4nk%20p%C3%A5%20att%20det%20%C3%A4r%20begr%C3%A4nsat%20med%20parkeringsm%C3%B6jligheter.%0D%0ATa%20g%C3%A4rna%20en%20promenad%2C%20cykeln%2C%20bussen%2C%20f%C3%A4rdtj%C3%A4nst%2C%20t%C3%A5get%20eller%20sam%C3%A5k%20med%20n%C3%A5gon.%0D%0A%0D%0A&event.categories=litteratur%2Cmusik&event.city=Norrahammar&event.street=Kyrktorget%201&event.postNumber=56232&event.placeName=Norrahammars%20nya%20bibliotek&event.id=a2e16190-5a6d-4750-bb41-53637dadd4c1&event.imageAltText=Portr%C3%A4tt%20p%C3%A5%20Lena%20Maria%20Vendelius.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-103711&organizer.email=emma.rickardsson%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Maria%20Friedner&applier.tel=036-105578&applier.email=maria.friedner%40jonkoping.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9%20men%20f%C3%B6ranm%C3%A4lan%20beh%C3%B6vs!%20Boka%20p%C3%A5%20l%C3%A4nk%20nedan.%20&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=norrahammar&smLink1Name=Boka%20din%20plats&smLink2Name=Bibliotekens%20webbplats&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fesmaker.net%2Fnx2%2Fs.aspx%3Fid%3Dee4f3a0c86eb&smLink2Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fjulkonsert%2Fe6a19c65-12e7-4b37-94e9-836823b75c0e&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd664f75&date.startDates=1670086800000&date.endDates=1670090400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd664f80/1669139543405/eventimage.jpg