Julkul på Kulturskolan Jönköping

local_offer
Barnaktiviteter | Familj
Röd julgranskula med snöglitter. Kulan ligger på vit snö och i bakgrunden glittrar olikfärgade ljusgnistor stämningsfullt.
Mer information
Datum: 27 nov
Tid: 14.00 – 18.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Tändsticksområdet, Jönköping
Adress: Jönköping
Kulturskolan i Jönköping
Telefon: 036-105602
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Fira 1:a advent med Kulturskolan på Tändsticksområdet. Sång, dans, pyssel och mycket annat.

Kom till Tändsticksområdet och lyssna på sång och musik, titta på dans, teater och rörlig bildvisning. Eller varför inte tillverka din egen pin? Aktiviteter både inomhus och utomhus. Våra elever tar tillfället i akt och visar sin talang på Caféscenen, Tändstickstorget, Dramaverkstan och Lillstickan. Besök oss mellan 14-18 under 1:a advent.

Biljettinformation

Fritt inträde

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Julkul%20p%C3%A5%20Kulturskolan%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.desc=Fira%201%3Aa%20advent%20med%20Kulturskolan%20p%C3%A5%20T%C3%A4ndsticksomr%C3%A5det.%20S%C3%A5ng%2C%20dans%2C%20pyssel%20och%20mycket%20annat.&event.text=Kom%20till%20T%C3%A4ndsticksomr%C3%A5det%20och%20lyssna%20p%C3%A5%20s%C3%A5ng%20och%20musik%2C%20titta%20p%C3%A5%20dans%2C%20teater%20och%20r%C3%B6rlig%20bildvisning.%20Eller%20varf%C3%B6r%20inte%20tillverka%20din%20egen%20pin%3F%20Aktiviteter%20b%C3%A5de%20inomhus%20och%20utomhus.%20V%C3%A5ra%20elever%20tar%20tillf%C3%A4llet%20i%20akt%20och%20visar%20sin%20talang%20p%C3%A5%20Caf%C3%A9scenen%2C%20T%C3%A4ndstickstorget%2C%20Dramaverkstan%20och%20Lillstickan.%20Bes%C3%B6k%20oss%20mellan%2014-18%20under%201%3Aa%20advent.&event.categories=barnaktiviteter%2Cfamilj&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=&event.postNumber=&event.placeName=T%C3%A4ndsticksomr%C3%A5det&event.id=b2b3c1ac-d2da-4525-8096-b40e8d6d31ac&event.imageAltText=R%C3%B6d%20julgranskula%20med%20sn%C3%B6glitter.%20Kulan%20ligger%20p%C3%A5%20vit%20sn%C3%B6%20och%20i%20bakgrunden%20glittrar%20olikf%C3%A4rgade%20ljusgnistor%20st%C3%A4mningsfullt.&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Kulturskolan%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-105602&organizer.email=jennie.ahlin-hoffner%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Jennie%20Ahlin%20Hoffner&applier.tel=036-105602&applier.email=jennie.ahlin-hoffner%40jonkoping.se&ticket.desc=Fritt%20intr%C3%A4de&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.4c15af3d18432991dd66946e&date.startDates=1669554000000&date.endDates=1669568400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.4c15af3d18432991dd669479/1669217705179/eventimage.jpg