Julkul på xFlow

local_offer
Familj | Hälsa | Lovaktivitet | Sport | Träning
Ledare inslagen i ett paket
Mer information
Datum: 28 dec
Tid: 15.00 – 18.00
Kostnad: 160 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: xFlow, Jönköping
Adress: Herkulesvägen 56, 553 02 Jönköping
xFlow
Telefon: 070-3498846
E-post: erik@xflow.se
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss

Kom till xFlow och släpp loss din rörelseglädje under jullovet!! Ta med hela familjen!

Vi fyller xFlow med en massa rörelseglädje och kuligheter! Ta med hela tjocka släkten och släpp loss! Varje dag är det någon av våra ledare som finns på plats och kan inspirera er. Exempelvis världens bästa parkourutövare, Elis Torhall!

Biljettinformation

Betala på plats när du kommer. Heldagspriser (finns även 10-kort, månadskort och årskort...) Ungdom 160 kr Vuxen 200 kr Familj 500 kr (2 vuxna och upp till 3 barn)

Fler tillfällen:
 • Datum:
  20 dec
  Tid:
  15.00 – 20.00
  Plats:
  xFlow, Jönköping
 • Datum:
  21 dec
  Tid:
  15.00 – 15.00
  Plats:
  xFlow, Jönköping
 • Datum:
  22 dec
  Tid:
  15.00 – 20.00
  Plats:
  xFlow, Jönköping
 • Datum:
  27 dec
  Tid:
  15.00 – 18.00
  Plats:
  xFlow, Jönköping
 • Datum:
  29 dec
  Tid:
  15.00 – 18.00
  Plats:
  xFlow, Jönköping
 • Datum:
  30 dec
  Tid:
  13.00 – 18.00
  Plats:
  xFlow, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Julkul%20p%C3%A5%20xFlow&event.desc=Kom%20till%20xFlow%20och%20sl%C3%A4pp%20loss%20din%20r%C3%B6relsegl%C3%A4dje%20under%20jullovet!!%20Ta%20med%20hela%20familjen!&event.text=Vi%20fyller%20xFlow%20med%20en%20massa%20r%C3%B6relsegl%C3%A4dje%20och%20kuligheter!%20Ta%20med%20hela%20tjocka%20sl%C3%A4kten%20och%20sl%C3%A4pp%20loss!%0D%0A%0D%0AVarje%20dag%20%C3%A4r%20det%20n%C3%A5gon%20av%20v%C3%A5ra%20ledare%20som%20finns%20p%C3%A5%20plats%20och%20kan%20inspirera%20er.%20Exempelvis%20v%C3%A4rldens%20b%C3%A4sta%20parkourut%C3%B6vare%2C%20Elis%20Torhall!&event.categories=familj%2Ch%C3%A4lsa%2Clovaktivitet%2Csport%2Ctr%C3%A4ning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Herkulesv%C3%A4gen%2056&event.postNumber=55302&event.placeName=xFlow&event.id=9134cdba-580a-41e6-82d5-9dad3cf95f34&event.imageAltText=Ledare%20inslagen%20i%20ett%20paket&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=xFlow&organizer.tel=0703498846&organizer.email=erik%40xflow.se&organizer.link=&applier.name=Erik%20Torhall&applier.tel=0703498846&applier.email=erik%40xflow.se&ticket.desc=Betala%20p%C3%A5%20plats%20n%C3%A4r%20du%20kommer.%20Heldagspriser%20(finns%20%C3%A4ven%2010-kort%2C%20m%C3%A5nadskort%20och%20%C3%A5rskort...)%20%0D%0AUngdom%20160%20kr%0D%0AVuxen%20200%20kr%0D%0AFamilj%20500%20kr%20(2%20vuxna%20och%20upp%20till%203%20barn)&ticket.price=160&accessibilities=handikapptoalett,hiss&ageGroups=0-200&places=kaxholmen,j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Hemsidan&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.xflow.se%2Fpa-gang%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f630464,5.6af27e6d184e6d332f630472,5.6af27e6d184e6d332f630480,5.6af27e6d184e6d332f63048e,5.6af27e6d184e6d332f63049c,5.6af27e6d184e6d332f6304aa,5.6af27e6d184e6d332f6304b8&date.startDates=1671544800000,1671631200000,1671717600000,1672236000000,1672322400000,1672149600000,1672401600000&date.endDates=1671562800000,1671631200000,1671735600000,1672246800000,1672333200000,1672160400000,1672419600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f6304c3/1671198837623/eventimage.jpg