Jullov på Upptech

local_offer
Lovaktivitet
En pojke med förstoringsglas på en isbubbla.
Mer information
Datum: 8 jan
Tid: 10.00 – 16.00
Ålder: Alla åldrar
Plats: Upptech - Jönköping Science Center, Jönköping
Adress: Västra Holmgatan 34 A, 553 23 Jönköping
Upptech - Jönköping Science Center
Telefon: 036-106077
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsramp

Välkomna till Upptech på jullovet. Upptäck och experimentera! Vi har öppet för allmänheten 23/12 - 8/1 2023 och vi erbjuder flera lovaktiviteter. Vi har stängt under jul- och nyårshelgerna.

Det är planetarievisningar flera gånger varje dag samt speciella jullovsaktiviteter såsom Programmering och Makeraktivitet med drop in mellan kl 10-12 och kl 13-15. Programmering och Makeraktivitet erbjuds den 23/12, 27/12 - 30/12 samt 2/1 - 6/1 2023.

Biljettinformation

Entréavgift gäller. Aktiviteterna ingår i entréavgiften. OBS! Upptech är ett kontantfritt Science Center. Betalmedel är betalkort eller Swish. Nya entrépriser gäller from 2022-12-13.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  23 dec
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Upptech - Jönköping Science Center, Jönköping
 • Datum:
  27 dec
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Upptech - Jönköping Science Center, Jönköping
 • Datum:
  28 dec
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Upptech - Jönköping Science Center, Jönköping
 • Datum:
  29 dec
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Upptech - Jönköping Science Center, Jönköping
 • Datum:
  30 dec
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Upptech - Jönköping Science Center, Jönköping
 • Datum:
  2 jan
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Upptech - Jönköping Science Center, Jönköping
 • Datum:
  3 jan
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Upptech - Jönköping Science Center, Jönköping
 • Datum:
  4 jan
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Upptech - Jönköping Science Center, Jönköping
 • Datum:
  5 jan
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Upptech - Jönköping Science Center, Jönköping
 • Datum:
  6 jan
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Upptech - Jönköping Science Center, Jönköping
 • Datum:
  7 jan
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Upptech - Jönköping Science Center, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Jullov%20p%C3%A5%20Upptech&event.desc=V%C3%A4lkomna%20till%20Upptech%20p%C3%A5%20jullovet.%20Uppt%C3%A4ck%20och%20experimentera!%20Vi%20har%20%C3%B6ppet%20f%C3%B6r%20allm%C3%A4nheten%2023%2F12%20-%208%2F1%202023%20och%20vi%20erbjuder%20flera%20lovaktiviteter.%20Vi%20har%20st%C3%A4ngt%20under%20jul-%20och%20ny%C3%A5rshelgerna.&event.text=Det%20%C3%A4r%20planetarievisningar%20flera%20g%C3%A5nger%20varje%20dag%20samt%20speciella%20jullovsaktiviteter%20s%C3%A5som%20Programmering%20och%20Makeraktivitet%20med%20drop%20in%20mellan%20kl%2010-12%20och%20kl%2013-15.%20Programmering%20och%20Makeraktivitet%20erbjuds%20den%2023%2F12%2C%2027%2F12%20-%2030%2F12%20samt%202%2F1%20-%206%2F1%202023.&event.categories=lovaktivitet&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=V%C3%A4stra%20Holmgatan%2034%20A&event.postNumber=55323&event.placeName=Upptech%20-%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Science%20Center&event.id=648902b5-9e06-4c17-a49a-6a1479a426dd&event.imageAltText=En%20pojke%20med%20f%C3%B6rstoringsglas%20p%C3%A5%20en%20isbubbla.&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Upptech%20-%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Science%20Center&organizer.tel=036106077&organizer.email=upptech%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Barbro%20Jarl&applier.tel=102333&applier.email=barbro.jarl%40jonkoping.se&ticket.desc=Entr%C3%A9avgift%20g%C3%A4ller.%20Aktiviteterna%20ing%C3%A5r%20i%20entr%C3%A9avgiften.%20OBS!%20Upptech%20%C3%A4r%20ett%20kontantfritt%20Science%20Center.%20Betalmedel%20%C3%A4r%20betalkort%20eller%20Swish.%0D%0ANya%20entr%C3%A9priser%20g%C3%A4ller%20from%202022-12-13.%20&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsramp&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Till%20Upptechs%20webbplats&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.upptech.se&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.499359bb184e6dad05a29a95,5.499359bb184e6dad05a29aa3,5.499359bb184e6dad05a29ab1,5.499359bb184e6dad05a29abf,5.499359bb184e6dad05a29acd,5.499359bb184e6dad05a29adb,5.499359bb184e6dad05a29ae9,5.499359bb184e6dad05a29af7,5.499359bb184e6dad05a29b05,5.499359bb184e6dad05a29b13,5.499359bb184e6dad05a29b21,5.499359bb184e6dad05a29b2f&date.startDates=1671786000000,1672131600000,1672218000000,1672304400000,1672390800000,1672650000000,1672736400000,1672822800000,1672909200000,1672995600000,1673082000000,1673168400000&date.endDates=1671807600000,1672153200000,1672239600000,1672326000000,1672412400000,1672671600000,1672758000000,1672844400000,1672930800000,1673017200000,1673103600000,1673190000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.499359bb184e6dad05a29b3a/1671107281990/eventimage.jpg