Jullovsfilm: Belle

local_offer
Film
Belle
Mer information
Datum: 3 jan
Tid: 13.00 – 15.00
Ålder: Alla åldrar
Plats: Folkets Bio Jönköping, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Folkets Bio Jönköping
Telefon: 036-190569
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Jullovsfilm på Folkets Bio Jönköping!

Suzu har en hemlighet. I den virtuella världen U är hon inte blyg. Hon är en stjärna. Men plötsligt är det någon som börjar sabotera hennes drömvärld. Tillsammans med sin bästa vän Kiro måste hon nu ta reda på vem sabotören är och vilka mörka hemligheter som driver honom.

Biljettinformation

Köp biljett via vår hemsidan eller i kassan som öppnar en halvtimme innan filmstart.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Jullovsfilm%3A%20Belle&event.desc=Jullovsfilm%20p%C3%A5%20Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping!&event.text=Suzu%20har%20en%20hemlighet.%20I%20den%20virtuella%20v%C3%A4rlden%20U%20%C3%A4r%20hon%20inte%20blyg.%20Hon%20%C3%A4r%20en%20stj%C3%A4rna.%20Men%20pl%C3%B6tsligt%20%C3%A4r%20det%20n%C3%A5gon%20som%20b%C3%B6rjar%20sabotera%20hennes%20dr%C3%B6mv%C3%A4rld.%20Tillsammans%20med%20sin%20b%C3%A4sta%20v%C3%A4n%20Kiro%20m%C3%A5ste%20hon%20nu%20ta%20reda%20p%C3%A5%20vem%20sabot%C3%B6ren%20%C3%A4r%20och%20vilka%20m%C3%B6rka%20hemligheter%20som%20driver%20honom.&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=55315&event.placeName=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=03123ca5-e221-411a-be31-363f9248fc31&event.imageAltText=Belle&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=036-190569&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Emelie%20Aspenberg&applier.tel=0704218137&applier.email=emelie%40emelieaspenberg.com&ticket.desc=K%C3%B6p%20biljett%20via%20v%C3%A5r%20hemsidan%20eller%20i%20kassan%20som%20%C3%B6ppnar%20en%20halvtimme%20innan%20filmstart.%20&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljettk%C3%B6p&smLink2Name=Hemsida&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbio.se%2Fbokning%2FcinemaId%2F7635%2FsessionId%2F569&smLink2Address=https%3A%2F%2Ffolketsbiojonkoping.se&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f671ff1&date.startDates=1672747200000&date.endDates=1672754400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f671ffc/1672394780724/eventimage.jpg