Jullovsfilm: Yuku och fjällets blomma

local_offer
Film
Yuku
Mer information
Datum: 4 jan
Tid: 13.00 – 14.00
Ålder: Alla åldrar
Plats: Folkets Bio Jönköping, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Folkets Bio Jönköping
Telefon: 035-100569
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Jullovsfilm på Folkets Bio Jönköping!

Den lilla musen Yuku bor med sin familj i källaren på ett slott. En dag skadas hennes mormor, familjens stora sagoberättare, i ett slagsmål med en katt och blir sängliggande. Mormor säger till de små att tiden snart är kommen då hon måste lämna dem för att följa den lilla blinda mullvaden in i jordens tunnlar. I en av mormors böcker har den lilla musen läst om en magisk evigt lysande blomma som växer på en svårtillgänglig bergssluttning.

Biljettinformation

Köp biljett på vår hemsida eller i kassan som öppnar en halvtimme innan filmstart.

Fler tillfällen:
 • Datum:
  2 jan
  Tid:
  10.00 – 11.00
  Plats:
  Folkets Bio Jönköping, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Jullovsfilm%3A%20Yuku%20och%20fj%C3%A4llets%20blomma&event.desc=Jullovsfilm%20p%C3%A5%20Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping!&event.text=Den%20lilla%20musen%20Yuku%20bor%20med%20sin%20familj%20i%20k%C3%A4llaren%20p%C3%A5%20ett%20slott.%20En%20dag%20skadas%20hennes%20mormor%2C%20familjens%20stora%20sagober%C3%A4ttare%2C%20i%20ett%20slagsm%C3%A5l%20med%20en%20katt%20och%20blir%20s%C3%A4ngliggande.%20Mormor%20s%C3%A4ger%20till%20de%20sm%C3%A5%20att%20tiden%20snart%20%C3%A4r%20kommen%20d%C3%A5%20hon%20m%C3%A5ste%20l%C3%A4mna%20dem%20f%C3%B6r%20att%20f%C3%B6lja%20den%20lilla%20blinda%20mullvaden%20in%20i%20jordens%20tunnlar.%20I%20en%20av%20mormors%20b%C3%B6cker%20har%20den%20lilla%20musen%20l%C3%A4st%20om%20en%20magisk%20evigt%20lysande%20blomma%20som%20v%C3%A4xer%20p%C3%A5%20en%20sv%C3%A5rtillg%C3%A4nglig%20bergssluttning.%20&event.categories=film&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=55315&event.placeName=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.id=57fe8d52-41ed-4bfb-9a5e-f0c3caf33a9b&event.imageAltText=Yuku&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Folkets%20Bio%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=035-100569&organizer.email=info%40folketsbiojonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Emelie%20Aspenberg&applier.tel=0704218137&applier.email=emelie%40emelieaspenberg.com&ticket.desc=K%C3%B6p%20biljett%20p%C3%A5%20v%C3%A5r%20hemsida%20eller%20i%20kassan%20som%20%C3%B6ppnar%20en%20halvtimme%20innan%20filmstart.%20&ticket.price=&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Biljettk%C3%B6p&smLink2Name=Hemsida&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.bio.se%2Fbiografer%2Ffolkets-bio-jonkoping-2%2Ffilm%2FST00016286%2Fyuku-och-fjallets-blomma-sv-tal%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Ffolketsbiojonkoping.se%2F&smLink3Address=&id=5.499359bb184e6dad05a704d6,5.499359bb184e6dad05a704e5&date.startDates=1672650000000,1672833600000&date.endDates=1672653600000,1672837200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.499359bb184e6dad05a704f0/1672393686929/eventimage.jpg