Jul på Öxnehaga

local_offer
Barnaktiviteter | Familj | Pyssel och skapande | Teater
Jul på Öxnehaga med teater och pyssel
Mer information
Datum: 18 dec
Tid: 11.00 – 15.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Öxnehaga bibliotek och Öxnehaga centrum, Jönköping
Adress: Oxhagsgatan 75, 561 50 Jönköping
Öxnehaga bibliotek
Telefon: 036-105076
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Familjesöndag på biblioteket med teater, pyssel samt annat jultrevligt så som ponnyridning, fika, tipspromenad m.m. i Öxnehaga centrum

Välkommen till en julig familjesöndag med teater, pyssel på Öxnehaga bibliotek och massor av annat jultrevligt så som ponnyridning, fika, tipspromenad m.m. i Öxnehaga centrum. Vulkan teater spelar Mamma Mu och kråkans jul! Teatern mellan Kl 11.00-11.30. Pyssel med Kreativa Karin! Det finns tre olika pysseltider att välja mellan: Kl 12.00 - 12.30 Kl 12.45 - 13.15 Kl 13.15 -13.45 Kom och hämta dina biljetter på Öxnehaga bibliotek fr.o.m den 5/12. Max 3 biljetter per vuxen och aktivitet.

Biljettinformation

Kom och hämta dina biljetter på Öxnehaga bibliotek fr.o.m den 5/12. Max 3 biljetter per vuxen och aktivitet.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Jul%20p%C3%A5%20%C3%96xnehaga%20&event.desc=Familjes%C3%B6ndag%20p%C3%A5%20biblioteket%20med%20teater%2C%20pyssel%20samt%20annat%20jultrevligt%20s%C3%A5%20som%20ponnyridning%2C%20fika%2C%20tipspromenad%20m.m.%20i%20%C3%96xnehaga%20centrum&event.text=V%C3%A4lkommen%20till%20en%20julig%20familjes%C3%B6ndag%20med%20teater%2C%20pyssel%20p%C3%A5%20%C3%96xnehaga%20bibliotek%20och%20massor%20av%20annat%20jultrevligt%20s%C3%A5%20som%20ponnyridning%2C%20fika%2C%20tipspromenad%20m.m.%20i%20%C3%96xnehaga%20centrum.%20%0D%0A%0D%0AVulkan%20teater%20spelar%20Mamma%20Mu%20och%20kr%C3%A5kans%20jul!%20Teatern%20mellan%20Kl%2011.00-11.30.%0D%0A%0D%0APyssel%20med%20Kreativa%20Karin!%0D%0ADet%20finns%20tre%20olika%20pysseltider%20att%20v%C3%A4lja%20mellan%3A%0D%0A%0D%0AKl%2012.00%20-%2012.30%0D%0AKl%2012.45%20-%2013.15%0D%0AKl%2013.15%20-13.45%0D%0A%0D%0AKom%20och%20h%C3%A4mta%20dina%20biljetter%20p%C3%A5%20%C3%96xnehaga%20bibliotek%20fr.o.m%20den%205%2F12.%20Max%203%20biljetter%20per%20vuxen%20och%20aktivitet.%20&event.categories=barnaktiviteter%2Cfamilj%2Cpyssel-skapande%2Cteater&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Oxhagsgatan%2075&event.postNumber=561%2050&event.placeName=%C3%96xnehaga%20bibliotek%20och%20%C3%96xnehaga%20centrum&event.id=9d7630b4-cacd-4d63-a5b3-324d3202823c&event.imageAltText=Jul%20p%C3%A5%20%C3%96xnehaga%20med%20teater%20och%20pyssel&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=%C3%96xnehaga%20bibliotek&organizer.tel=036-10%2050%2076&organizer.email=oxnehagabibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Sarah%20Magnusson&applier.tel=036-106489&applier.email=sarah.magnusson2%40jonkoping.se&ticket.desc=Kom%20och%20h%C3%A4mta%20dina%20biljetter%20p%C3%A5%20%C3%96xnehaga%20bibliotek%20fr.o.m%20den%205%2F12.%20Max%203%20biljetter%20per%20vuxen%20och%20aktivitet.%20&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-200&places=%C3%B6xnehaga&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.274aae2018432944d2e9451c&date.startDates=1671357652632&date.endDates=1671375600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.274aae2018432944d2e94527/1669975848876/eventimage.png