Kapten Kryp & Skattkistan

local_offer
Barnaktiviteter | Teater
Pressbild
Mer information
Datum: 8 nov
Tid: 11.00 – 12.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år
Plats: Birkagården, Jönköping
Adress: Birkagatan 12B, 554 65 Jönköping
Birkagårdens Folkets Hus
Telefon: 076-0288414
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Träffa världens största landlevande snäckor och bekanta dig med spännande insekter tillsammans med Kapten Kryp. Vi fördjupar oss i fakta om djurens liv till tonerna av sånger från Kaptenens fantasi.

Riksteatern kommer till Birkagården. Träffa världens största landlevande snäckor och bekanta dig med spännande insekter tillsammans med Kapten Kryp. Vi fördjupar oss i fakta om djurens liv till tonerna av sånger från Kaptenens fantasi. Dessutom blir det lek och berättelser från olika cykeläventyr runtom i världen. Passar för åldern 3-8 år.

Biljettinformation

För att få dina gratis biljetter besök Birkagårdens Folkets Hus under verksamhet eller mejla josefinsers@birkagardenfolketshus.se

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Kapten%20Kryp%20%26%20Skattkistan&event.desc=Tr%C3%A4ffa%20v%C3%A4rldens%20st%C3%B6rsta%20landlevande%20sn%C3%A4ckor%20och%20bekanta%20dig%20med%20sp%C3%A4nnande%20insekter%20tillsammans%20med%20Kapten%20Kryp.%20Vi%20f%C3%B6rdjupar%20oss%20i%20fakta%20om%20djurens%20liv%20till%20tonerna%20av%20s%C3%A5nger%20fr%C3%A5n%20Kaptenens%20fantasi.%20&event.text=Riksteatern%20kommer%20till%20Birkag%C3%A5rden.%0D%0A%0D%0ATr%C3%A4ffa%20v%C3%A4rldens%20st%C3%B6rsta%20landlevande%20sn%C3%A4ckor%20och%20bekanta%20dig%20med%20sp%C3%A4nnande%20insekter%20tillsammans%20med%20Kapten%20Kryp.%20Vi%20f%C3%B6rdjupar%20oss%20i%20fakta%20om%20djurens%20liv%20till%20tonerna%20av%20s%C3%A5nger%20fr%C3%A5n%20Kaptenens%20fantasi.%20%0D%0A%0D%0ADessutom%20blir%20det%20lek%20och%20ber%C3%A4ttelser%20fr%C3%A5n%20olika%20cykel%C3%A4ventyr%20runtom%20i%20v%C3%A4rlden.%0D%0A%0D%0APassar%20f%C3%B6r%20%C3%A5ldern%203-8%20%C3%A5r.&event.categories=teater&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%2012B&event.postNumber=554%2065&event.placeName=Birkag%C3%A5rden&event.id=88b7d3d0-6aa4-4a91-bbe0-5bdbff5b94e8&event.imageAltText=Pressbild&event.activity=&organizer.name=Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus&organizer.tel=0760-288414&organizer.email=josefinsers%40birkagardenfolketshus.se&organizer.link=&applier.name=Josefin%20Sers&applier.tel=0760-288414&applier.email=josefinsers%40xn--birkagrdenfolketshus-1zb.se&ticket.desc=F%C3%B6r%20att%20f%C3%A5%20dina%20gratis%20biljetter%20bes%C3%B6k%20Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus%20under%20verksamhet%20eller%20mejla%20josefinsers%40birkagardenfolketshus.se&ticket.price=0&accessibilities=hiss,handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=0-5,6-9&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=Hemsida&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.xn--birkagrdenfolketshus-1zb.se%2Fkultur%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e83239e&date.startDates=1667901600000&date.endDates=1667905200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e8323a9/1663334037437/eventimage.jpg