Kapten Volkonogov har rymt

local_offer
Festival | Film
Fem män står i en cirkel med händerna i luften som om de klappar takten.
Mer information
Datum: 16 okt
Tid: 16.30 – 18.30
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Folkets Bio, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Original title: Kapitan Volkonogov bezhal | Regi: Natasha Merkulova, Aleksey Chupov | Ryssland, Frankrike, Estland | 2021 | 120 min | från 15 år | thriller, drama | ryska | svensk text

Volkonogov anar att hans dagar är räknade och flyr, med sina forna kollegor hack i häl. Med otaliga människoliv på sitt samvete väntar eviga plågor efter döden, men enligt bud från helvetet får Volkonogov en chans att undkomma. Han behöver bara förlåtelse från ett enda av sina offers anhöriga. Kapten Volkonogov har rymt är en visuell upplevelse i all sin brutalitet.

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med Swish. För att se festivalfilmer behöver du också köpa ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Kapten%20Volkonogov%20har%20rymt&event.desc=Original%20title%3A%20Kapitan%20Volkonogov%20bezhal%20%7C%20Regi%3A%20Natasha%20Merkulova%2C%20Aleksey%20Chupov%20%7C%20Ryssland%2C%20Frankrike%2C%20Estland%20%7C%202021%20%7C%20120%20min%20%7C%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20%7C%20thriller%2C%20drama%20%7C%20ryska%20%7C%20svensk%20text&event.text=Volkonogov%20anar%20att%20hans%20dagar%20%C3%A4r%20r%C3%A4knade%20och%20flyr%2C%20med%20sina%20forna%20kollegor%20hack%20i%20h%C3%A4l.%20Med%20otaliga%20m%C3%A4nniskoliv%20p%C3%A5%20sitt%20samvete%20v%C3%A4ntar%20eviga%20pl%C3%A5gor%20efter%20d%C3%B6den%2C%20men%20enligt%20bud%20fr%C3%A5n%20helvetet%20f%C3%A5r%20Volkonogov%20en%20chans%20att%20undkomma.%20Han%20beh%C3%B6ver%20bara%20f%C3%B6rl%C3%A5telse%20fr%C3%A5n%20ett%20enda%20av%20sina%20offers%20anh%C3%B6riga.%20Kapten%20Volkonogov%20har%20rymt%20%C3%A4r%20en%20visuell%20upplevelse%20i%20all%20sin%20brutalitet.&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=553%2015&event.placeName=Folkets%20Bio&event.id=86135fa1-8637-4ea0-a995-9c5c1c3b1823&event.imageAltText=Fem%20m%C3%A4n%20st%C3%A5r%20i%20en%20cirkel%20med%20h%C3%A4nderna%20i%20luften%20som%20om%20de%20klappar%20takten.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20Swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20k%C3%B6pa%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett&smLink2Name=Filmens%20trailer%20(utan%20text)&smLink3Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FG3KN4R6i8rg&smLink3Address=www.jonkopingfilmfestival.se&id=5.6ee7976518311c203e8e279&date.startDates=1665930600000&date.endDates=1665937800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e8e284/1662726038870/eventimage.jpg