Kåserier med Erik Lindfelt

local_offer
Humor (standup) | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel)
Kåserier med Erik Lindfelt
Mer information
Datum: 29 nov
Tid: 18.00 – 18.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 18+
Plats: Norrahammars nya bibliotek, Norrahammar
Adress: Kyrktorget 1, 562 32 Norrahammar
Biblioteken i Jönköping
Telefon: 036-105565
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga

Kåserier med Erik Lindfelt

Före detta bibliotekschefen besöker Norrahammars bibliotek och kåserar om folkbiblioteken och dess vikt för samhället. Fri entré! Hörslinga finns i lokalen. Teckentolk finns att boka, det görs i förväg.Har du frågor om tillgänglighet eller allmänna frågor om invigningsveckan? Kontakta Emma Rickardsson på telefon 036-10 55 65 eller mail emma.rickardsson@jonkoping.se. OBS! Tänk på att det är begränsat med parkeringsmöjligheter. Ta gärna en promenad, cykeln, bussen, tåget eller samåk med någon

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=K%C3%A5serier%20med%20Erik%20Lindfelt&event.desc=K%C3%A5serier%20med%20Erik%20Lindfelt&event.text=F%C3%B6re%20detta%20bibliotekschefen%20bes%C3%B6ker%20Norrahammars%20bibliotek%20och%20k%C3%A5serar%20om%20folkbiblioteken%20och%20dess%20vikt%20f%C3%B6r%20samh%C3%A4llet.%0D%0A%0D%0AFri%20entr%C3%A9!%0D%0A%0D%0AH%C3%B6rslinga%20finns%20i%20lokalen.%20Teckentolk%20finns%20att%20boka%2C%20det%20g%C3%B6rs%20i%20f%C3%B6rv%C3%A4g.Har%20du%20fr%C3%A5gor%20om%20tillg%C3%A4nglighet%20eller%20allm%C3%A4nna%20fr%C3%A5gor%20om%20invigningsveckan%3F%0D%0AKontakta%20Emma%20Rickardsson%20p%C3%A5%20telefon%20036-10%2055%2065%20eller%20mail%20emma.rickardsson%40jonkoping.se.%0D%0A%0D%0AOBS!%20T%C3%A4nk%20p%C3%A5%20att%20det%20%C3%A4r%20begr%C3%A4nsat%20med%20parkeringsm%C3%B6jligheter.%0D%0ATa%20g%C3%A4rna%20en%20promenad%2C%20cykeln%2C%20bussen%2C%20t%C3%A5get%20eller%20sam%C3%A5k%20med%20n%C3%A5gon&event.categories=humor%2Clitteratur&event.city=Norrahammar&event.street=c%2Fo%20Folkets%20Hus%20Egnahemsv%C3%A4gen%204&event.postNumber=56232&event.placeName=Folkets%20hus&event.id=ba5e5155-2531-47bf-8171-d0eab3e7e44b&event.imageAltText=K%C3%A5serier%20med%20Erik%20Lindfelt&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&organizer.tel=%20036-103711&organizer.email=emma.rickardsson%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Diana%20L&applier.tel=036-103028&applier.email=diana.lindeberg%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,h%C3%B6rslinga&ageGroups=18%2B&places=norrahammar&smLink1Name=Bibliotekets%20webbplats&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fk%25C3%25A5serier-med-erik-lindfelt&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.274aae2018432944d2e51c71&date.startDates=1669741200000&date.endDates=1669743000000&event.imageUrl=null