Klassiker: Den gode, den onde, den fule

local_offer
Festival | Film
En man i cowboykläder och cigarr i munnen.
Mer information
Datum: 14 - 15 okt
Tid: 22.00 – 00.40
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Folkets Bio, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Jönköping Filmfestival/Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Originaltitel: Il buono, il brutto, il cattivo | Regi: Sergio LeoneItalien, Spanien 1966 |161 min | från 15 år | westernengelska, italienska | otextad

Missa inte den legendariska spagettiwestern med en ung Clint Eastwood från 1966! Den gode, den onde, den fule är en unik och stilbildande filmklassiker med den välkända musiken av Ennio Morricone. Action, myt, fantastiska närbilder och vackra landskap i en legendarisk blandning som bara måste upplevas på nytt.Originaltitel: Il buono, il brutto, il cattivoRegi: Sergio LeoneItalien, Spanien 1966161 minfrån 15 årwesternengelska, italienska | otextad

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och går att betala med swish. För att se festivalfilmer behöver du också ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Den%20gode%2C%20den%20onde%2C%20den%20fule&event.desc=Missa%20inte%20den%20legendariska%20spagettiwestern%20med%20en%20ung%20Clint%20Eastwood%20fr%C3%A5n%201966!&event.text=Den%20gode%2C%20den%20onde%2C%20den%20fule%20%C3%A4r%20en%20unik%20och%20stilbildande%20filmklassiker%20med%20den%20v%C3%A4lk%C3%A4nda%20musiken%20av%20Ennio%20Morricone.%20Action%2C%20myt%2C%20fantastiska%20n%C3%A4rbilder%20och%20vackra%20landskap%20i%20en%20legendarisk%20blandning%20som%20bara%20m%C3%A5ste%20upplevas%20p%C3%A5%20nytt.%0D%0A%0D%0AOriginaltitel%3A%20Il%20buono%2C%20il%20brutto%2C%20il%20cattivo%0D%0ARegi%3A%20Sergio%20Leone%0D%0AItalien%2C%20Spanien%201966%0D%0A161%20min%0D%0Afr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%0D%0Awestern%0D%0Aengelska%2C%20italienska%20%7C%20otextad&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=553%2015&event.placeName=Folkets%20Bio&event.id=1016ceb5-2703-4d77-8e94-59eef11f6519&event.imageAltText=En%20man%20i%20cowboykl%C3%A4der%20och%20cigarr%20i%20munnen.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival%2FKultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning,h%C3%B6rslinga&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink2Name=Festivalen%20p%C3%A5%20Facebook&smLink3Name=Biljetter%20till%20J%C3%B6nk%C3%B6ping%20filmfestival&smLink1Address=www.jonkopingfilmfestival.se&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjonkopingfilmfestival&smLink3Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&id=5.6ee7976518311c203e891ff&date.startDates=1665777600000&date.endDates=1665787200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e8920a/1662628668412/eventimage.jpg