Klassiker: Nosferatu - med LIVE musik

local_offer
Festival | Film
Vampyren Nosferatu fotograferad ur grodperspektiv, bakgrunden är grön.
Mer information
Datum: 15 okt
Tid: 19.00 – 20.40
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Folkets Bio, Jönköping
Adress: Svavelsticksgränd 3, 553 15 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Originaltitel: Nosferatu, eine Symphonie des Grauens | Regi: F.W. Murnau | Tyskland | 1922 | stumfilm, skräck 94 min | från 15 år

Med anledning av 100-års jubileet visar vi den ruggiga 1920-tals klassikern Nosferatu. Det är den första filmatiseringen av Bram Stokers skräckklassiker och anses än i dag vara en av de främsta Draculaskildringarna av den välkända sagan om den ensamma, blodsugande greven. Filmen är ett mästerverk och ett stilbildande startskott för hela skräckfilmsgenren. Nosferatu visas med nyskriven musik som framförs live. Artister: Un Programme, Johan Tkatjenko Sundberg, Olle Oljud och Ostergaards.

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med Swish. För att se festivalfilmer behöver du också köpa ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Klassiker%3A%20Nosferatu%20-%20med%20LIVE%20musik&event.desc=Originaltitel%3A%20Nosferatu%2C%20eine%20Symphonie%20des%20Grauens%20%7C%20Regi%3A%20F.W.%20Murnau%20%7C%0D%0A%20Tyskland%20%7C%201922%20%7C%20stumfilm%2C%20skr%C3%A4ck%2094%20min%20%7C%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%0D%0A&event.text=Med%20anledning%20av%20100-%C3%A5rs%20jubileet%20visar%20vi%20den%20ruggiga%201920-tals%20klassikern%20Nosferatu.%20Det%20%C3%A4r%20den%20f%C3%B6rsta%20filmatiseringen%20av%20Bram%20Stokers%20skr%C3%A4ckklassiker%20och%20anses%20%C3%A4n%20i%20dag%20vara%20en%20av%20de%20fr%C3%A4msta%20Draculaskildringarna%0D%0Aav%20den%20v%C3%A4lk%C3%A4nda%20sagan%20om%20den%20ensamma%2C%20blodsugande%20greven.%20Filmen%20%C3%A4r%20ett%20m%C3%A4sterverk%20och%20ett%20stilbildande%20startskott%20f%C3%B6r%20hela%20skr%C3%A4ckfilmsgenren.%20Nosferatu%20visas%20med%20nyskriven%20musik%20som%20framf%C3%B6rs%20live.%20Artister%3A%20Un%20Programme%2C%20Johan%20Tkatjenko%20Sundberg%2C%20Olle%20Oljud%20och%20Ostergaards.%0D%0A&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Svavelsticksgr%C3%A4nd%203&event.postNumber=553%2015&event.placeName=Folkets%20Bio&event.id=2e6b92cc-bc07-4621-b30f-9abffa58fc91&event.imageAltText=Vampyren%20Nosferatu%20fotograferad%20ur%20grodperspektiv%2C%20bakgrunden%20%C3%A4r%20gr%C3%B6n.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20Swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20k%C3%B6pa%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett!&smLink2Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink3Name=Festivalen%20p%C3%A5%20Facebook&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=www.jonkopingfilmfestival.se&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjonkopingfilmfestival&id=5.6ee7976518311c203e81c020&date.startDates=1665853200000&date.endDates=1665859200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e81c02b/1662981372252/eventimage.jpg