Klassiker: Poltergeist

local_offer
Festival | Film
En flicka med blont långt hår sitter framför en brusande tv med handen framsträckt.
Mer information
Datum: 14 okt
Tid: 21.00 – 23.15
Kostnad: 80 kr
Ålder: 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Biograf Fokus, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-106602
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hörslinga Rullstolsanpassning

Regi: Tobe Hooper | USA | 1982 |114 min | från 15 år | skräck, thriller | engelska | otextad Nördigt digitalt intro av Filmoraklet och Janne Fantastic!

Tobe Hooper (Motorsågsmassakern, 1974) står som regissör, men ryktet säger att Steven Spielberg gav en stor hjälpande hand. I denna filmklassiker placeras en klassisk spökhistoria i förortens soliga Kalifornien. Fastighetsmäklaren Steve har precis flyttat med familjen till ett nybyggt område när idyllen sakta börjar krackelera. Det som först ser ut som ett fascinerande möte med det övernaturliga, blir snart deras värsta mardröm. I samarbete med Värnamo Filmhistoriska festival.

Biljettinformation

Förköp via Tickster – se länk nedan. På plats öppnar kassan 30 min innan visning och det går att betala med Swish. För att se festivalfilmer behöver du också köpa ett festivalkort som kostar 20 kr.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Klassiker%3A%20Poltergeist&event.desc=Regi%3A%20Tobe%20Hooper%20%7C%20USA%20%7C%201982%20%7C114%20min%20%7C%20fr%C3%A5n%2015%20%C3%A5r%20%7C%20skr%C3%A4ck%2C%20thriller%20%7C%20engelska%20%7C%20otextad%0D%0A%0D%0AN%C3%B6rdigt%20digitalt%20intro%20av%20Filmoraklet%20och%20Janne%20Fantastic!%20&event.text=Tobe%20Hooper%20(Motors%C3%A5gsmassakern%2C%201974)%20st%C3%A5r%20som%20regiss%C3%B6r%2C%20men%20ryktet%20s%C3%A4ger%20att%20Steven%20Spielberg%20gav%20en%20stor%20hj%C3%A4lpande%20hand.%20I%20denna%20filmklassiker%20placeras%20en%20klassisk%20sp%C3%B6khistoria%20i%20f%C3%B6rortens%20soliga%20Kalifornien.%20Fastighetsm%C3%A4klaren%20Steve%20har%20precis%20flyttat%20med%20familjen%20till%20ett%20nybyggt%20omr%C3%A5de%20n%C3%A4r%20idyllen%20sakta%20b%C3%B6rjar%20krackelera.%20Det%20som%20f%C3%B6rst%20ser%20ut%20som%20ett%20fascinerande%20m%C3%B6te%20med%20det%20%C3%B6vernaturliga%2C%20blir%20snart%20deras%20v%C3%A4rsta%20mardr%C3%B6m.%20I%20samarbete%20med%20V%C3%A4rnamo%20Filmhistoriska%20festival.&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus&event.id=69106a8c-c6c5-4235-81fc-afa4eb04c699&event.imageAltText=En%20flicka%20med%20blont%20l%C3%A5ngt%20h%C3%A5r%20sitter%20framf%C3%B6r%20en%20brusande%20tv%20med%20handen%20framstr%C3%A4ckt.&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036106602&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=F%C3%B6rk%C3%B6p%20via%20Tickster%20%E2%80%93%20se%20l%C3%A4nk%20nedan.%20P%C3%A5%20plats%20%C3%B6ppnar%20kassan%2030%20min%20innan%20visning%20och%20det%20g%C3%A5r%20att%20betala%20med%20Swish.%20F%C3%B6r%20att%20se%20festivalfilmer%20beh%C3%B6ver%20du%20ocks%C3%A5%20k%C3%B6pa%20ett%20festivalkort%20som%20kostar%2020%20kr.&ticket.price=80&accessibilities=rullstolsanpassning,h%C3%B6rslinga,handikapptoalett&ageGroups=16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=K%C3%B6p%20biljett!&smLink2Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink3Name=Festivalen%20p%C3%A5%20Facebook&smLink1Address=https%3A%2F%2Fsecure.tickster.com%2Fsv%2Fanvnakwwn47rh70%2Fselectevent&smLink2Address=www.jonkopingfilmfestival.se&smLink3Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjonkopingfilmfestival&id=5.6ee7976518311c203e81c0bf&date.startDates=1665774000000&date.endDates=1665782100000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e81c0ca/1662982006161/eventimage.jpg