Klimatkrisen - än finns det hopp

local_offer
Föreläsning
Staffan Laestadius
Mer information
Datum: 28 feb
Tid: 17.30 – 19.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Jönköpings stadsbibliotek, Biograf Fokus, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 551 11 Jönköping
Rebcca Lidén
Telefon: 036-107438
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Hörslinga Rullstolsanpassning

Ett föredrag med Staffan Laestadius.

Staffan Laestadius är professor emeritus vid KTH och författare till boken En strimma av hopp. Han guidar oss i klimatkrisens utmaningar, hur vi kommit att bli så gravt fossilberoende och vad som redan under innevarande decennium kan och måste göras i omställningen till ett postfossilt samhälle. Arrangemang i samarbete med Naturskyddsföreningen Jönköping. Fri entré

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Klimatkrisen%20-%20%C3%A4n%20finns%20det%20hopp&event.desc=Ett%20f%C3%B6redrag%20med%20Staffan%20Laestadius.&event.text=Staffan%20Laestadius%20%C3%A4r%20professor%20emeritus%20vid%20KTH%20och%20f%C3%B6rfattare%20till%20boken%20En%20strimma%20av%20hopp.%20Han%20guidar%20oss%20i%20klimatkrisens%20utmaningar%2C%20hur%20vi%20kommit%20att%20bli%20s%C3%A5%20gravt%20fossilberoende%20och%20vad%20som%20redan%20under%20innevarande%20decennium%20kan%20och%20m%C3%A5ste%20g%C3%B6ras%20i%20omst%C3%A4llningen%20till%20ett%20postfossilt%20samh%C3%A4lle.%0D%0A%0D%0AArrangemang%20i%20samarbete%20med%20Naturskyddsf%C3%B6reningen%20J%C3%B6nk%C3%B6ping.%0D%0A%0D%0AFri%20entr%C3%A9&event.categories=f%C3%B6rel%C3%A4sning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=551%2011%20&event.placeName=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsbibliotek%2C%20Biograf%20Fokus&event.id=6fceb84f-dd5c-48e2-ac40-c3c007a0d2cb&event.imageAltText=Staffan%20Laestadius&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Rebcca%20Lid%C3%A9n&organizer.tel=036107438%20&organizer.email=rebecca.liden%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Linn%C3%A9a%20Lantz&applier.tel=036105582&applier.email=rebecca.liden%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,h%C3%B6rslinga,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Bok%20plats!&smLink2Name=P%C3%A5%20g%C3%A5ng%20p%C3%A5%20biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fklimatkrisen-%25E2%2580%2593-%25C3%25A4n-finns-det-hopp%2F69108970-964a-4806-86ca-5b178a6d430c&smLink2Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fcalendar%3Fno-cache-lang%3Dsv&smLink3Address=&id=5.6af27e6d184e6d332f64751b&date.startDates=1677601800000&date.endDates=1677609000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6af27e6d184e6d332f647526/1671618559753/eventimage.png