Klurig djurtipsis om djur och natur

local_offer
Barnaktiviteter | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Lovaktivitet
Illustrerad bild. En brun fågel med stor, vit fjäderkrage står i en äng av gula blommor. Det är en pratbubbla som säger
Mer information
Datum: 19 aug
Tid: 10.00 – 13.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år, 10–12 år
Plats: Ödestugu bibliotek, Tenhult
Adress: Ödestuguskolan 561 63 , 561 63 Tenhult
Jönköpings kommun
Telefon: 036-103056
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Fågelmuseet och biblioteken utmanar med en riktigt rolig och klurig tipspromenad.

Vad kan du om nyfikna fåglar, vargens släktingar och trädgårdens slemmiga figurer? Kom till biblioteket, svara på tio frågor och tävla om fina vinster. I vinstpotten finns pussel, lego, spel och biobiljetter. Alla som går tipspromenaden - som såklart är gratis - får en fågelknapp! Rätt svar på frågorna och namnen på vinnarna presenteras i slutet av augusti på Fågelmuseet, och bibliotekens i Jönköpings kommuns, hemsidor.

Biljettinformation

Gratis!

Fler tillfällen:
 • Datum:
  1 jul
  Tid:
  10.00 – 13.00
  Plats:
  Ödestugu bibliotek, Tenhult
 • Datum:
  8 aug
  Tid:
  17.00 – 19.00
  Plats:
  Ödestugu bibliotek, Tenhult
 • Datum:
  10 aug
  Tid:
  16.00 – 18.00
  Plats:
  Ödestugu bibliotek, Tenhult
 • Datum:
  12 aug
  Tid:
  10.00 – 13.00
  Plats:
  Ödestugu bibliotek, Tenhult
 • Datum:
  15 aug
  Tid:
  17.00 – 19.00
  Plats:
  Ödestugu bibliotek, Tenhult
 • Datum:
  17 aug
  Tid:
  16.00 – 18.00
  Plats:
  Ödestugu bibliotek, Tenhult

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Klurig%20djurtipsis%20om%20djur%20och%20natur&event.desc=F%C3%A5gelmuseet%20och%20biblioteken%20utmanar%20med%20en%20riktigt%20rolig%20och%20klurig%20tipspromenad.%20&event.text=Vad%20kan%20du%20om%20nyfikna%20f%C3%A5glar%2C%20vargens%20sl%C3%A4ktingar%20och%20tr%C3%A4dg%C3%A5rdens%20slemmiga%20figurer%3F%0D%0A%0D%0AKom%20till%20biblioteket%2C%20svara%20p%C3%A5%20tio%20fr%C3%A5gor%20och%20t%C3%A4vla%20om%20fina%20vinster.%20I%20vinstpotten%20finns%20pussel%2C%20lego%2C%20spel%20och%20biobiljetter.%20Alla%20som%20g%C3%A5r%20tipspromenaden%20-%20som%20s%C3%A5klart%20%C3%A4r%20gratis%20-%20f%C3%A5r%20en%20f%C3%A5gelknapp!%0D%0A%0D%0AR%C3%A4tt%20svar%20p%C3%A5%20fr%C3%A5gorna%20och%20namnen%20p%C3%A5%20vinnarna%20presenteras%20i%20slutet%20av%20augusti%20p%C3%A5%20F%C3%A5gelmuseet%2C%20och%20bibliotekens%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%2C%20hemsidor.&event.categories=barnaktiviteter%2Clovaktivitet%2Clitteratur&event.city=Tenhult&event.street=%C3%96destuguskolan%20561%2063%20&event.postNumber=561%2063%20&event.placeName=%C3%96destugu%20bibliotek&event.id=9e2b19d1-6422-4394-b654-c4e689be103e&event.imageAltText=Illustrerad%20bild.%20En%20brun%20f%C3%A5gel%20med%20stor%2C%20vit%20fj%C3%A4derkrage%20st%C3%A5r%20i%20en%20%C3%A4ng%20av%20gula%20blommor.%20Det%20%C3%A4r%20en%20pratbubbla%20som%20s%C3%A4ger%20%22WOW!%22&event.activity=Ja&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%20&organizer.tel=036-103056&organizer.email=odestugubibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Sara%20Klaesson&applier.tel=036-102465&applier.email=sara.klaesson%40jonkoping.se&ticket.desc=Gratis!&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-5,6-9,10-12&places=tenhult&smLink1Name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%20hemsida&smLink2Name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%20facebook&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBibliotekeniJonkoping&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a6c4a2,5.32edd2111813d4e011a6c4b1,5.32edd2111813d4e011a6c4c0,5.32edd2111813d4e011a6c4cf,5.32edd2111813d4e011a6c4de,5.32edd2111813d4e011a6c4ed,5.32edd2111813d4e011a6c4fc&date.startDates=1656662400000,1659970800000,1660140000000,1660291200000,1660575600000,1660744800000,1660896000000&date.endDates=1656673200000,1659978000000,1660147200000,1660302000000,1660582800000,1660752000000,1660906800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a6c507/1656596615204/eventimage.png