Klurig tipspromenad om djur och natur

local_offer
Barnaktiviteter | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Lovaktivitet
En liten gråbrunvit fågel med gul fjäderkam flaxar med vingarna. Det är en pratbubbla som säger
Mer information
Datum: 18 aug
Tid: 14.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år, 10–12 år
Plats: Norrahammars bibliotek , Norrahammar
Adress: Folkets Hus, Egnahemsvägen 4 , 56232 Norrahammar
Jönköpings kommun
Telefon: 036-103711
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss

Fågelmuseet och biblioteken utmanar med en riktigt rolig och klurig tipspromenad.

Vad kan du om nyfikna fåglar, vargens släktingar och trädgårdens slemmiga figurer? Kom till biblioteket, svara på tio frågor och tävla om fina vinster. I vinstpotten finns pussel, lego, spel och biobiljetter. Alla som går tipspromenaden - som såklart är gratis - får en fågelknapp! Rätt svar på frågorna och namnen på vinnarna presenteras i slutet av augusti på Fågelmuseet, och bibliotekens i Jönköpings kommuns, hemsidor.

Biljettinformation

Gratis!

Fler tillfällen:
 • Datum:
  7 jul
  Tid:
  11.00 – 13.00
  Plats:
  Norrahammars bibliotek , Norrahammar
 • Datum:
  7 jul
  Tid:
  14.00 – 16.00
  Plats:
  Norrahammars bibliotek , Norrahammar
 • Datum:
  14 jul
  Tid:
  11.00 – 13.00
  Plats:
  Norrahammars bibliotek , Norrahammar
 • Datum:
  14 jul
  Tid:
  14.00 – 16.00
  Plats:
  Norrahammars bibliotek , Norrahammar
 • Datum:
  21 jul
  Tid:
  11.00 – 13.00
  Plats:
  Norrahammars bibliotek , Norrahammar
 • Datum:
  21 jul
  Tid:
  14.00 – 16.00
  Plats:
  Norrahammars bibliotek , Norrahammar
 • Datum:
  28 jul
  Tid:
  11.00 – 13.00
  Plats:
  Norrahammars bibliotek , Norrahammar
 • Datum:
  28 jul
  Tid:
  14.00 – 16.00
  Plats:
  Norrahammars bibliotek , Norrahammar
 • Datum:
  4 aug
  Tid:
  11.00 – 13.00
  Plats:
  Norrahammars bibliotek , Norrahammar
 • Datum:
  4 aug
  Tid:
  14.00 – 16.00
  Plats:
  Norrahammars bibliotek , Norrahammar
 • Datum:
  11 aug
  Tid:
  11.00 – 13.00
  Plats:
  Norrahammars bibliotek , Norrahammar
 • Datum:
  11 aug
  Tid:
  14.00 – 16.00
  Plats:
  Norrahammars bibliotek , Norrahammar
 • Datum:
  18 aug
  Tid:
  11.00 – 13.00
  Plats:
  Norrahammars bibliotek , Norrahammar

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Klurig%20tipspromenad%20om%20djur%20och%20natur&event.desc=F%C3%A5gelmuseet%20och%20biblioteken%20utmanar%20med%20en%20riktigt%20rolig%20och%20klurig%20tipspromenad.&event.text=Vad%20kan%20du%20om%20nyfikna%20f%C3%A5glar%2C%20vargens%20sl%C3%A4ktingar%20och%20tr%C3%A4dg%C3%A5rdens%20slemmiga%20figurer%3F%0D%0A%0D%0AKom%20till%20biblioteket%2C%20svara%20p%C3%A5%20tio%20fr%C3%A5gor%20och%20t%C3%A4vla%20om%20fina%20vinster.%20I%20vinstpotten%20finns%20pussel%2C%20lego%2C%20spel%20och%20biobiljetter.%20Alla%20som%20g%C3%A5r%20tipspromenaden%20-%20som%20s%C3%A5klart%20%C3%A4r%20gratis%20-%20f%C3%A5r%20en%20f%C3%A5gelknapp!%0D%0A%0D%0AR%C3%A4tt%20svar%20p%C3%A5%20fr%C3%A5gorna%20och%20namnen%20p%C3%A5%20vinnarna%20presenteras%20i%20slutet%20av%20augusti%20p%C3%A5%20F%C3%A5gelmuseet%2C%20och%20bibliotekens%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%2C%20&event.categories=barnaktiviteter%2Clitteratur%2Clovaktivitet&event.city=Norrahammar&event.street=Folkets%20Hus%2C%20Egnahemsv%C3%A4gen%204%20&event.postNumber=56232%20&event.placeName=Norrahammars%20bibliotek%20&event.id=7bcf5e88-fe16-4d7c-8a6b-e1574a2f426c&event.imageAltText=En%20liten%20gr%C3%A5brunvit%20f%C3%A5gel%20med%20gul%20fj%C3%A4derkam%20flaxar%20med%20vingarna.%20Det%20%C3%A4r%20en%20pratbubbla%20som%20s%C3%A4ger%20%22ALLA%20F%C3%85R%20EN%20F%C3%85GELKNAPP%22&event.activity=Ja&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%20&organizer.tel=036-103711&organizer.email=norrahammarsbibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Sara%20Klaesson&applier.tel=036-102465&applier.email=sara.klaesson%40jonkoping.se&ticket.desc=Gratis!&ticket.price=0&accessibilities=hiss,handikapptoalett&ageGroups=0-5,6-9,10-12&places=norrahammar&smLink1Name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%20hemsida&smLink2Name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%20facebook&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBibliotekeniJonkoping&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a6c63d,5.32edd2111813d4e011a6c64c,5.32edd2111813d4e011a6c65b,5.32edd2111813d4e011a6c66a,5.32edd2111813d4e011a6c679,5.32edd2111813d4e011a6c688,5.32edd2111813d4e011a6c697,5.32edd2111813d4e011a6c6a6,5.32edd2111813d4e011a6c6b5,5.32edd2111813d4e011a6c6c4,5.32edd2111813d4e011a6c6d3,5.32edd2111813d4e011a6c6e2,5.32edd2111813d4e011a6c6f1,5.32edd2111813d4e011a6c700&date.startDates=1657184400000,1657195200000,1657789200000,1657800000000,1658394000000,1658404800000,1658998800000,1659009600000,1659603600000,1659614400000,1660208400000,1660219200000,1660813200000,1660824000000&date.endDates=1657191600000,1657202400000,1657796400000,1657807200000,1658401200000,1658412000000,1659006000000,1659016800000,1659610800000,1659621600000,1660215600000,1660226400000,1660820400000,1660831200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a6c70b/1656597654283/eventimage.png