Klurig tipspromenad om djur och natur

local_offer
Barnaktiviteter | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Lovaktivitet
Illustrerad bild. En fågel flaxar med vingarna och i en pratbubbla står
Mer information
Datum: 28 jul
Tid: 11.00 – 18.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 0–5 år, 10–12 år, 6–9 år
Plats: Bankeryds bibliotek , Bankeryd
Adress: Postgatan 2A , 564 31 Bankeryd
Jönköpings kommun
Telefon: 036-105064
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Fågelmuseet och biblioteken utmanar med en riktigt rolig och klurig tipspromenad.

Vad kan du om nyfikna fåglar, vargens släktingar och trädgårdens slemmiga figurer? Kom till biblioteket, svara på tio frågor och tävla om fina vinster. I vinstpotten finns pussel, lego, spel och biobiljetter. Alla som går tipspromenaden - som såklart är gratis - får en fågelknapp! Rätt svar på frågorna och namnen på vinnarna presenteras i slutet av augusti på Fågelmuseet, och bibliotekens i Jönköpings kommuns, hemsidor.

Biljettinformation

Gratis!

Fler tillfällen:
 • Datum:
  7 jul
  Tid:
  11.00 – 18.00
  Plats:
  Bankeryds bibliotek , Bankeryd
 • Datum:
  11 jul
  Tid:
  11.00 – 16.00
  Plats:
  Bankeryds bibliotek , Bankeryd
 • Datum:
  12 jul
  Tid:
  11.00 – 16.00
  Plats:
  Bankeryds bibliotek , Bankeryd
 • Datum:
  14 jul
  Tid:
  11.00 – 18.00
  Plats:
  Bankeryds bibliotek , Bankeryd
 • Datum:
  18 jul
  Tid:
  11.00 – 16.00
  Plats:
  Bankeryds bibliotek , Bankeryd
 • Datum:
  19 jul
  Tid:
  11.00 – 16.00
  Plats:
  Bankeryds bibliotek , Bankeryd
 • Datum:
  21 jul
  Tid:
  11.00 – 18.00
  Plats:
  Bankeryds bibliotek , Bankeryd
 • Datum:
  25 jul
  Tid:
  11.00 – 16.00
  Plats:
  Bankeryds bibliotek , Bankeryd
 • Datum:
  26 jul
  Tid:
  11.00 – 16.00
  Plats:
  Bankeryds bibliotek , Bankeryd
 • Datum:
  1 aug
  Tid:
  11.00 – 16.00
  Plats:
  Bankeryds bibliotek , Bankeryd
 • Datum:
  2 aug
  Tid:
  11.00 – 16.00
  Plats:
  Bankeryds bibliotek , Bankeryd
 • Datum:
  4 aug
  Tid:
  11.00 – 18.00
  Plats:
  Bankeryds bibliotek , Bankeryd
 • Datum:
  8 aug
  Tid:
  11.00 – 16.00
  Plats:
  Bankeryds bibliotek , Bankeryd
 • Datum:
  9 aug
  Tid:
  11.00 – 16.00
  Plats:
  Bankeryds bibliotek , Bankeryd
 • Datum:
  11 aug
  Tid:
  11.00 – 18.00
  Plats:
  Bankeryds bibliotek , Bankeryd
 • Datum:
  15 aug
  Tid:
  11.00 – 16.00
  Plats:
  Bankeryds bibliotek , Bankeryd
 • Datum:
  16 aug
  Tid:
  11.00 – 16.00
  Plats:
  Bankeryds bibliotek , Bankeryd
 • Datum:
  18 aug
  Tid:
  11.00 – 18.00
  Plats:
  Bankeryds bibliotek , Bankeryd

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Klurig%20tipspromenad%20om%20djur%20och%20natur&event.desc=F%C3%A5gelmuseet%20och%20biblioteken%20utmanar%20med%20en%20riktigt%20rolig%20och%20klurig%20tipspromenad.&event.text=Vad%20kan%20du%20om%20nyfikna%20f%C3%A5glar%2C%20vargens%20sl%C3%A4ktingar%20och%20tr%C3%A4dg%C3%A5rdens%20slemmiga%20figurer%3F%0D%0A%0D%0AKom%20till%20biblioteket%2C%20svara%20p%C3%A5%20tio%20fr%C3%A5gor%20och%20t%C3%A4vla%20om%20fina%20vinster.%20I%20vinstpotten%20finns%20pussel%2C%20lego%2C%20spel%20och%20biobiljetter.%20Alla%20som%20g%C3%A5r%20tipspromenaden%20-%20som%20s%C3%A5klart%20%C3%A4r%20gratis%20-%20f%C3%A5r%20en%20f%C3%A5gelknapp!%0D%0A%0D%0AR%C3%A4tt%20svar%20p%C3%A5%20fr%C3%A5gorna%20och%20namnen%20p%C3%A5%20vinnarna%20presenteras%20i%20slutet%20av%20augusti%20p%C3%A5%20F%C3%A5gelmuseet%2C%20och%20bibliotekens%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%2C%20hemsidor.&event.categories=barnaktiviteter%2Clitteratur%2Clovaktivitet&event.city=Bankeryd&event.street=Postgatan%202A%20&event.postNumber=564%2031&event.placeName=Bankeryds%20bibliotek%20&event.id=8c4c97b4-4d68-4deb-82a8-9396f54c83d4&event.imageAltText=Illustrerad%20bild.%20En%20f%C3%A5gel%20flaxar%20med%20vingarna%20och%20i%20en%20pratbubbla%20st%C3%A5r%20%22ALLA%20F%C3%85R%20EN%20F%C3%85GELKNAPP%22.%20Upptill%20st%C3%A5r%20det%20%22SOMMARTIPSIS!%22%20och%20under%20f%C3%A5geln%20st%C3%A5r%20%22Kungsf%C3%A5gel%22.&event.activity=Ja&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%20&organizer.tel=036-10%2050%2064&organizer.email=bankerydsbibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Sara%20Klaesson%20&applier.tel=036-102465&applier.email=sara.klaesson%40jonkoping.se&ticket.desc=Gratis!&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-5,6-9,10-12&places=bankeryd&smLink1Name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%20hemsida&smLink2Name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%20facebook%20&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBibliotekeniJonkoping&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a89ccc,5.32edd2111813d4e011a89cdb,5.32edd2111813d4e011a89cea,5.32edd2111813d4e011a89cf9,5.32edd2111813d4e011a89d08,5.32edd2111813d4e011a89d17,5.32edd2111813d4e011a89d26,5.32edd2111813d4e011a89d35,5.32edd2111813d4e011a89d44,5.32edd2111813d4e011a89d53,5.32edd2111813d4e011a89d62,5.32edd2111813d4e011a89d7e,5.32edd2111813d4e011a89d8d,5.32edd2111813d4e011a89d9c,5.32edd2111813d4e011a89dab,5.32edd2111813d4e011a89dba,5.32edd2111813d4e011a89dc9,5.32edd2111813d4e011a89dd8,5.32edd2111813d4e011a89de7&date.startDates=1657184400000,1657530000000,1657616400000,1657789200000,1658134800000,1658221200000,1658394000000,1658739600000,1658826000000,1658998800000,1659344400000,1659430800000,1659603600000,1659949200000,1660035600000,1660208400000,1660554000000,1660640400000,1660813200000&date.endDates=1657209600000,1657548000000,1657634400000,1657814400000,1658152800000,1658239200000,1658419200000,1658757600000,1658844000000,1659024000000,1659362400000,1659448800000,1659628800000,1659967200000,1660053600000,1660233600000,1660572000000,1660658400000,1660838400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a89df2/1657136217802/eventimage.png