Klurig tipspromenad om djur och natur

local_offer
Barnaktiviteter | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Lovaktivitet
En illustrerad bild på en brun fågel med stor vit fjäderkrage. Intill är det växande blommor.
Mer information
Datum: 19 aug
Tid: 10.00 – 16.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 0–5 år, 6–9 år, 10–12 år
Plats: Gränna bibliotek , Gränna
Adress: Grenna Kulturgård, Bergsgatan 39, 563 32 Gränna
Jönköpings kommun
Telefon: 036-103821
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Fågelmuseet och biblioteken utmanar med en riktigt rolig och klurig tipspromenad.

Vad kan du om nyfikna fåglar, vargens släktingar och trädgårdens slemmiga figurer? Kom till biblioteket, svara på tio frågor och tävla om fina vinster. I vinstpotten finns pussel, lego, spel och biobiljetter. Alla som går tipspromenaden - som såklart är gratis - får en fågelknapp! Rätt svar på frågorna och namnen på vinnarna presenteras i slutet av augusti på Fågelmuseet, och bibliotekens i Jönköpings kommuns, hemsidor. OBS! Bibblan har lunchstängt kl 12-13 alla dagar.

Biljettinformation

Gratis!

Fler tillfällen:
 • Datum:
  7 jul
  Tid:
  10.00 – 17.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  8 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  11 jul
  Tid:
  10.00 – 18.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  12 jul
  Tid:
  10.00 – 17.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  13 jul
  Tid:
  10.00 – 17.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  14 jul
  Tid:
  10.00 – 17.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  15 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  18 jul
  Tid:
  10.00 – 18.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  19 jul
  Tid:
  10.00 – 17.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  20 jul
  Tid:
  10.00 – 17.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  21 jul
  Tid:
  10.00 – 17.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  22 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  25 jul
  Tid:
  10.00 – 18.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  26 jul
  Tid:
  10.00 – 17.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  27 jul
  Tid:
  10.00 – 17.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  28 jul
  Tid:
  10.00 – 17.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  29 jul
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  1 aug
  Tid:
  10.00 – 18.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  2 aug
  Tid:
  10.00 – 17.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  3 aug
  Tid:
  10.00 – 17.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  4 aug
  Tid:
  10.00 – 17.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  5 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  8 aug
  Tid:
  10.00 – 18.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  9 aug
  Tid:
  10.00 – 17.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  10 aug
  Tid:
  10.00 – 17.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  11 aug
  Tid:
  10.00 – 17.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  12 aug
  Tid:
  10.00 – 16.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  15 aug
  Tid:
  10.00 – 18.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  16 aug
  Tid:
  10.00 – 17.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  17 aug
  Tid:
  10.00 – 17.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna
 • Datum:
  18 aug
  Tid:
  10.00 – 17.00
  Plats:
  Gränna bibliotek , Gränna

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Klurig%20tipspromenad%20om%20djur%20och%20natur&event.desc=F%C3%A5gelmuseet%20och%20biblioteken%20utmanar%20med%20en%20riktigt%20rolig%20och%20klurig%20tipspromenad.&event.text=Vad%20kan%20du%20om%20nyfikna%20f%C3%A5glar%2C%20vargens%20sl%C3%A4ktingar%20och%20tr%C3%A4dg%C3%A5rdens%20slemmiga%20figurer%3F%0D%0A%0D%0AKom%20till%20biblioteket%2C%20svara%20p%C3%A5%20tio%20fr%C3%A5gor%20och%20t%C3%A4vla%20om%20fina%20vinster.%20I%20vinstpotten%20finns%20pussel%2C%20lego%2C%20spel%20och%20biobiljetter.%20Alla%20som%20g%C3%A5r%20tipspromenaden%20-%20som%20s%C3%A5klart%20%C3%A4r%20gratis%20-%20f%C3%A5r%20en%20f%C3%A5gelknapp!%0D%0A%0D%0AR%C3%A4tt%20svar%20p%C3%A5%20fr%C3%A5gorna%20och%20namnen%20p%C3%A5%20vinnarna%20presenteras%20i%20slutet%20av%20augusti%20p%C3%A5%20F%C3%A5gelmuseet%2C%20och%20bibliotekens%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%2C%20hemsidor.%0D%0A%0D%0AOBS!%20Bibblan%20har%20lunchst%C3%A4ngt%20kl%2012-13%20alla%20dagar.&event.categories=barnaktiviteter%2Clovaktivitet%2Clitteratur&event.city=Gr%C3%A4nna&event.street=Grenna%20Kulturg%C3%A5rd%2C%20Bergsgatan%2039&event.postNumber=%20563%2032&event.placeName=Gr%C3%A4nna%20bibliotek%20&event.id=71cc1d8e-cb4e-4048-bb55-14fd1d23f57a&event.imageAltText=En%20illustrerad%20bild%20p%C3%A5%20en%20brun%20f%C3%A5gel%20med%20stor%20vit%20fj%C3%A4derkrage.%20Intill%20%C3%A4r%20det%20v%C3%A4xande%20blommor.&event.activity=Ja&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%20&organizer.tel=036-10%2038%2021&organizer.email=grannabibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Sara%20Klaesson%20&applier.tel=036-102465&applier.email=sara.klaesson%40jonkoping.se&ticket.desc=Gratis!&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=0-5,6-9,10-12&places=gr%C3%A4nna&smLink1Name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%20hemsida&smLink2Name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%20facebook%20&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBibliotekeniJonkoping&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a89f69,5.32edd2111813d4e011a89f78,5.32edd2111813d4e011a89f87,5.32edd2111813d4e011a89f96,5.32edd2111813d4e011a89fa5,5.32edd2111813d4e011a89fb4,5.32edd2111813d4e011a89fc3,5.32edd2111813d4e011a89fd2,5.32edd2111813d4e011a89fe1,5.32edd2111813d4e011a89ff0,5.32edd2111813d4e011a89fff,5.32edd2111813d4e011a8a00e,5.32edd2111813d4e011a8a01d,5.32edd2111813d4e011a8a02c,5.32edd2111813d4e011a8a03b,5.32edd2111813d4e011a8a04a,5.32edd2111813d4e011a8a059,5.32edd2111813d4e011a8a068,5.32edd2111813d4e011a8a077,5.32edd2111813d4e011a8a086,5.32edd2111813d4e011a8a095,5.32edd2111813d4e011a8a0a4,5.32edd2111813d4e011a8a0b3,5.32edd2111813d4e011a8a0c2,5.32edd2111813d4e011a8a0d1,5.32edd2111813d4e011a8a0e0,5.32edd2111813d4e011a8a0ef,5.32edd2111813d4e011a8a0fe,5.32edd2111813d4e011a8a10d,5.32edd2111813d4e011a8a11c,5.32edd2111813d4e011a8a12b,5.32edd2111813d4e011a8a13a&date.startDates=1657180800000,1657267200000,1657526400000,1657612800000,1657699200000,1657785600000,1657872000000,1658131200000,1658217600000,1658304000000,1658390400000,1658476800000,1658736000000,1658822400000,1658908800000,1658995200000,1659081600000,1659340800000,1659427200000,1659513600000,1659600000000,1659686400000,1659945600000,1660032000000,1660118400000,1660204800000,1660291200000,1660550400000,1660636800000,1660723200000,1660809600000,1660896000000&date.endDates=1657206000000,1657288800000,1657555200000,1657638000000,1657724400000,1657810800000,1657893600000,1658160000000,1658242800000,1658329200000,1658415600000,1658498400000,1658764800000,1658847600000,1658934000000,1659020400000,1659103200000,1659369600000,1659452400000,1659538800000,1659625200000,1659708000000,1659974400000,1660057200000,1660143600000,1660230000000,1660312800000,1660579200000,1660662000000,1660748400000,1660834800000,1660917600000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a8a145/1657137874352/eventimage.png