Klurig tipspromenad om djur och natur

local_offer
Barnaktiviteter | Litteratur (författarsamtal, bokcirkel) | Lovaktivitet
Illustrerad bild av en fågel i grått, brunt och gult som flaxar med vingarna. Under fågeln står det skrivet Kungsfågel.
Mer information
Datum: 28 jul
Tid: 10.00 – 12.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 0–5 år, 10–12 år, 6–9 år
Plats: Visingsö bibliotek, Visingsö
Adress: Braheskolan, Norrbovägen 90 , 560 34 Visingsö
Jönköpings kommun
Telefon: 039-056607
Tillgänglighet
Handikapptoalett

Fågelmuseet och biblioteken utmanar med en riktigt rolig och klurig tipspromenad.

Vad kan du om nyfikna fåglar, vargens släktingar och trädgårdens slemmiga figurer? Kom till biblioteket, svara på tio frågor och tävla om fina vinster. I vinstpotten finns pussel, lego, spel och biobiljetter. Alla som går tipspromenaden - som såklart är gratis - får en fågelknapp! Rätt svar på frågorna och namnen på vinnarna presenteras i slutet av augusti på Fågelmuseet, och bibliotekens i Jönköpings kommuns, hemsidor.

Biljettinformation

Gratis!

Fler tillfällen:
 • Datum:
  7 jul
  Tid:
  10.00 – 12.00
  Plats:
  Visingsö bibliotek, Visingsö
 • Datum:
  11 jul
  Tid:
  17.00 – 19.00
  Plats:
  Visingsö bibliotek, Visingsö
 • Datum:
  14 jul
  Tid:
  10.00 – 12.00
  Plats:
  Visingsö bibliotek, Visingsö
 • Datum:
  18 jul
  Tid:
  17.00 – 19.00
  Plats:
  Visingsö bibliotek, Visingsö
 • Datum:
  21 jul
  Tid:
  10.00 – 12.00
  Plats:
  Visingsö bibliotek, Visingsö
 • Datum:
  25 jul
  Tid:
  17.00 – 19.00
  Plats:
  Visingsö bibliotek, Visingsö
 • Datum:
  1 aug
  Tid:
  17.00 – 19.00
  Plats:
  Visingsö bibliotek, Visingsö
 • Datum:
  4 aug
  Tid:
  10.00 – 12.00
  Plats:
  Visingsö bibliotek, Visingsö
 • Datum:
  8 aug
  Tid:
  17.00 – 19.00
  Plats:
  Visingsö bibliotek, Visingsö
 • Datum:
  11 aug
  Tid:
  10.00 – 12.00
  Plats:
  Visingsö bibliotek, Visingsö
 • Datum:
  15 aug
  Tid:
  17.00 – 19.00
  Plats:
  Visingsö bibliotek, Visingsö
 • Datum:
  18 aug
  Tid:
  10.00 – 12.00
  Plats:
  Visingsö bibliotek, Visingsö

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Klurig%20tipspromenad%20om%20djur%20och%20natur&event.desc=F%C3%A5gelmuseet%20och%20biblioteken%20utmanar%20med%20en%20riktigt%20rolig%20och%20klurig%20tipspromenad.&event.text=Vad%20kan%20du%20om%20nyfikna%20f%C3%A5glar%2C%20vargens%20sl%C3%A4ktingar%20och%20tr%C3%A4dg%C3%A5rdens%20slemmiga%20figurer%3F%0D%0A%0D%0AKom%20till%20biblioteket%2C%20svara%20p%C3%A5%20tio%20fr%C3%A5gor%20och%20t%C3%A4vla%20om%20fina%20vinster.%20I%20vinstpotten%20finns%20pussel%2C%20lego%2C%20spel%20och%20biobiljetter.%20Alla%20som%20g%C3%A5r%20tipspromenaden%20-%20som%20s%C3%A5klart%20%C3%A4r%20gratis%20-%20f%C3%A5r%20en%20f%C3%A5gelknapp!%0D%0A%0D%0AR%C3%A4tt%20svar%20p%C3%A5%20fr%C3%A5gorna%20och%20namnen%20p%C3%A5%20vinnarna%20presenteras%20i%20slutet%20av%20augusti%20p%C3%A5%20F%C3%A5gelmuseet%2C%20och%20bibliotekens%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%2C%20hemsidor.&event.categories=barnaktiviteter%2Clovaktivitet%2Clitteratur&event.city=Visings%C3%B6&event.street=Braheskolan%2C%20Norrbov%C3%A4gen%2090%20&event.postNumber=560%2034%20&event.placeName=Visings%C3%B6%20bibliotek&event.id=59ae0589-41cb-45ef-9756-7c98850553e2&event.imageAltText=Illustrerad%20bild%20av%20en%20f%C3%A5gel%20i%20gr%C3%A5tt%2C%20brunt%20och%20gult%20som%20flaxar%20med%20vingarna.%20Under%20f%C3%A5geln%20st%C3%A5r%20det%20skrivet%20Kungsf%C3%A5gel.&event.activity=Ja&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun%20&organizer.tel=0390-566%2007&organizer.email=visingsobibliotek%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Sara%20Klaesson&applier.tel=036-102465&applier.email=sara.klaesson%40jonkoping.se&ticket.desc=Gratis!&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett&ageGroups=0-5,6-9,10-12&places=visings%C3%B6&smLink1Name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%20hemsida&smLink2Name=Biblioteken%20i%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommuns%20facebook%20&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FBibliotekeniJonkoping&smLink3Address=&id=5.9a2ac6e1813d5a7e2b8810f,5.9a2ac6e1813d5a7e2b8811e,5.9a2ac6e1813d5a7e2b8812d,5.9a2ac6e1813d5a7e2b8813c,5.9a2ac6e1813d5a7e2b8814b,5.9a2ac6e1813d5a7e2b8815a,5.9a2ac6e1813d5a7e2b88169,5.9a2ac6e1813d5a7e2b88178,5.9a2ac6e1813d5a7e2b88187,5.9a2ac6e1813d5a7e2b88196,5.9a2ac6e1813d5a7e2b881a5,5.9a2ac6e1813d5a7e2b881b4,5.9a2ac6e1813d5a7e2b881c3&date.startDates=1657180800000,1657551600000,1657785600000,1658156400000,1658390400000,1658761200000,1658995200000,1659366000000,1659600000000,1659970800000,1660204800000,1660575600000,1660809600000&date.endDates=1657188000000,1657558800000,1657792800000,1658163600000,1658397600000,1658768400000,1659002400000,1659373200000,1659607200000,1659978000000,1660212000000,1660582800000,1660816800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.9a2ac6e1813d5a7e2b881ce/1657140557718/eventimage.png