Kom och få forskarhjälp i Arkivhuset

local_offer
Medborgarservice | Övrigt
släktträd
Mer information
Datum: 7 dec
Tid: 16.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Arkivhuset, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1 Jönköping
Jönköpings stadsarkiv
Telefon: 036-1059009
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

Vi hjälper dig i arkivet och att komma vidare med din släktforskning.

Jönköpingsbygdens Genealogiska Förenings medlemmar finns på plats för att dela med sig av sina erfarenheter av arkiv- och släktforskning.Arrangemang: Jönköpings stadsarkiv i samarbete med Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening

Fler tillfällen:
 • Datum:
  26 okt
  Tid:
  16.00 – 19.00
  Plats:
  Arkivhuset
 • Datum:
  9 nov
  Tid:
  16.00 – 19.00
  Plats:
  Arkivhuset
 • Datum:
  23 nov
  Tid:
  16.00 – 19.00
  Plats:
  Arkivhuset

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Forskarhj%C3%A4lp&event.desc=Arkiv-%20och%20sl%C3%A4ktforskning&event.text=J%C3%B6nk%C3%B6pingsbygdens%20Genealogiska%20F%C3%B6renings%20medlemmar%20finns%20p%C3%A5%20plats%20f%C3%B6r%20att%20dela%20med%20sig%20av%20sina%20erfarenheter%20av%20arkiv-%20och%20sl%C3%A4ktforskning.%0D%0A%0D%0AArrangemang%3A%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsarkiv%20i%20samarbete%20med%20J%C3%B6nk%C3%B6pingsbygdens%20Genealogiska%20F%C3%B6rening&event.categories=medborgarservice%2C%C3%B6vrigt&event.city=&event.street=&event.postNumber=&event.placeName=Arkivhuset&event.id=b3933f7e-14f1-4cff-b5d7-59c953471ca5&event.imageAltText=sl%C3%A4kttr%C3%A4d&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsarkiv&organizer.tel=036-1059009&organizer.email=stadsarkivet%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Bj%C3%B6rn%20Blomquist&applier.tel=036-105909&applier.email=bjorn.blomquist%40jonkoping.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Stadsarkivets%20arrangemang&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fbibliotek.jonkoping.se%2Fsv%2Fevent%2Fforskarhj%25C3%25A4lp-2%2F41c3f72a-2cb2-4e23-945a-c8777fe3e1ac&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.6094008183a2ef6c32499b1,5.6094008183a2ef6c32499c0,5.6094008183a2ef6c32499cf,5.6094008183a2ef6c32499de&date.startDates=1666792800000,1668006000000,1669215600000,1670425200000&date.endDates=1666803600000,1668016800000,1669226400000,1670436000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6094008183a2ef6c32499ea/1666181037836/eventimage.jpg