KONSTigt Höstlov

local_offer
Barnaktiviteter
Kottmonster med stora ögon mot en spraymålad bakgrund
Mer information
Datum: 30 okt - 6 nov
Tid: 13.00 – 15.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: 6–9 år, 10–12 år, 13–15 år
Plats: Österängens Konsthall, Österängen
Adress: Birkagatan 8, 554 65 Österängen
Österängens Konsthall
Telefon: 070-8672120
Tillgänglighet
Rullstolsanpassning

Nu är det dags för KONSTigt Höstlov på ÖK. Vågar du besöka vår barnverkstad på Höstlovet? Kom, det blir kul!

Det är fri entré och ingen föranmälan behövs! Vi har flera olika aktiviteter som riktar sig till barn 6-15 år (yngre barn i målsmans sällskap) Söndag 30 oktober Läskig verkstad!Kom och gör små monster, masker och annat passande inför Halloween! 3-4 november, torsdag och fredag, 11.00-18.00 Vi dukar upp en läskig pysselbuffé i verkstaden! Kom till konsthallen och utforska materialen på egen hand. Söndag 6 november Vi blandar ihop en speciell lera i olika färger! Vilken färg väljer du?

Biljettinformation

Det är fri entré och ingen föranmälan behövs!

Fler tillfällen:
 • Datum:
  30 okt
  Tid:
  13.00 – 15.00
  Plats:
  Österängens Konsthall, Österängen
 • Datum:
  3 nov
  Tid:
  11.00 – 18.00
  Plats:
  Österängens Konsthall, Österängen
 • Datum:
  4 nov
  Tid:
  11.00 – 18.00
  Plats:
  Österängens Konsthall, Österängen
 • Datum:
  6 nov
  Tid:
  13.00 – 15.00
  Plats:
  Österängens Konsthall, Österängen

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=KONSTigt%20H%C3%B6stlov&event.desc=Nu%20%C3%A4r%20det%20dags%20f%C3%B6r%20KONSTigt%20H%C3%B6stlov%20p%C3%A5%20%C3%96K%0D%0A%0D%0AV%C3%A5gar%20du%20bes%C3%B6ka%20v%C3%A5r%20barnverkstad%20p%C3%A5%20H%C3%B6stlovet%3F%20Kom%2C%20det%20blir%20kul!%0D%0A%0D%0A&event.text=Det%20%C3%A4r%20fri%20entr%C3%A9%20och%20ingen%20f%C3%B6ranm%C3%A4lan%20beh%C3%B6vs!%0D%0AVi%20har%20flera%20olika%20aktiviteter%20som%20riktar%20sig%20till%20barn%206-15%20%C3%A5r%20(yngre%20barn%20i%20m%C3%A5lsmans%20s%C3%A4llskap)%0D%0A%0D%0AS%C3%B6ndag%2030%20oktober%0D%0AL%C3%A4skig%20verkstad!Kom%20och%20g%C3%B6r%20sm%C3%A5%20monster%2C%20masker%20och%20annat%20passande%20inf%C3%B6r%20Halloween!%0D%0A%0D%0A3-4%20november%2C%20torsdag%20och%20fredag%2C%2011.00-18.00%0D%0AVi%20dukar%20upp%20en%20l%C3%A4skig%20pysselbuff%C3%A9%20i%20verkstaden!%20Kom%20till%20konsthallen%20och%20utforska%20materialen%20p%C3%A5%20egen%20hand.%0D%0A%0D%0AS%C3%B6ndag%206%20november%0D%0AVi%20blandar%20ihop%20en%20speciell%20lera%20i%20olika%20f%C3%A4rger!%20Vilken%20f%C3%A4rg%20v%C3%A4ljer%20du%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0A&event.categories=barnaktiviteter&event.city=%C3%96ster%C3%A4ngen&event.street=Birkagatan%208&event.postNumber=55465&event.placeName=%C3%96ster%C3%A4ngens%20Konsthall&event.id=5574d7bf-0c4a-4158-bf2a-d6be3ca1e6c3&event.imageAltText=Kottmonster%20med%20stora%20%C3%B6gon%20mot%20en%20spraym%C3%A5lad%20bakgrund&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=%C3%96ster%C3%A4ngens%20Konsthall&organizer.tel=0708%2067%2021%2020&organizer.email=info%40osterangenskonsthall.se&organizer.link=&applier.name=Karin%20Johansdotter&applier.tel=0762348191&applier.email=karin.johansdotter%40osterangenskonsthall.se&ticket.desc=Det%20%C3%A4r%20fri%20entr%C3%A9%20och%20ingen%20f%C3%B6ranm%C3%A4lan%20beh%C3%B6vs!&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsanpassning&ageGroups=6-9,10-12,13-15&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Evenemang%20p%C3%A5%20Facebook&smLink2Name=Barnverksamhetens%20instagramkonto&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F21ctqguR8&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fok_kids_konsthall%2F&smLink3Address=&id=5.59343ac418311d21a25654ca,5.59343ac418311d21a25654d9,5.59343ac418311d21a25654e8,5.59343ac418311d21a25654f7,5.59343ac418311d21a2565506&date.startDates=1667131200000,1667131200000,1667469600000,1667556000000,1667736000000&date.endDates=1667743200000,1667138400000,1667494800000,1667581200000,1667743200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.59343ac418311d21a2565511/1664292617551/eventimage.jpg