Konstklubben/Filmstudion: Historjá–Stygn för Sápmi

local_offer
Film | Konst
Konstnären Britta Marakatt-Labba går med en skylt i ett demonstrationståg
Mer information
Datum: 9 nov
Tid: 18.00 – 19.40
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Biograf Fokus, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Hiss Hörslinga

Historjá – Stygn för Sápmi är en poetisk och drabbande skildring av den samiska konstnären Britta Marakatt-Labba.

Filmen berättar om samtida samisk historia och de utmaningar som samisk kultur står inför idag. I Marakatt-Labbas bilder, och i hennes eget liv, vävs många av trådarna som definierar det samiska folket samman. Genom Marakatt-Labbas bilder och livshistoria skildrar filmen både den samiska förståelsen av världen och människans beroende av naturen, hur den samiska kulturen är kopplad till en global rörelse för urfolks rättigheter och hur klimatförändringarna påverkar redan idag.

Biljettinformation

Fri entré!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Konstklubben%2FFilmstudion%3A%20Historj%C3%A1%E2%80%93Stygn%20f%C3%B6r%20S%C3%A1pmi&event.desc=Historj%C3%A1%20%E2%80%93%20Stygn%20f%C3%B6r%20S%C3%A1pmi%20%C3%A4r%20en%20poetisk%20och%20drabbande%20skildring%20av%20den%20samiska%20konstn%C3%A4ren%20Britta%20Marakatt-Labba.&event.text=Filmen%20ber%C3%A4ttar%20om%20samtida%20samisk%20historia%20och%20de%20utmaningar%20som%20samisk%20kultur%20st%C3%A5r%20inf%C3%B6r%20idag.%20I%20Marakatt-Labbas%20bilder%2C%20och%20i%20hennes%20eget%20liv%2C%20v%C3%A4vs%20m%C3%A5nga%20av%20tr%C3%A5darna%20som%20definierar%20det%20samiska%20folket%20samman.%0D%0AGenom%20Marakatt-Labbas%20bilder%20och%20livshistoria%20skildrar%20filmen%20b%C3%A5de%20den%20samiska%20f%C3%B6rst%C3%A5elsen%20av%20v%C3%A4rlden%20och%20m%C3%A4nniskans%20beroende%20av%20naturen%2C%20hur%20den%20samiska%20kulturen%20%C3%A4r%20kopplad%20till%20en%20global%20r%C3%B6relse%20f%C3%B6r%20urfolks%20r%C3%A4ttigheter%20och%20hur%20klimatf%C3%B6r%C3%A4ndringarna%20p%C3%A5verkar%20redan%20idag.%20&event.categories=film%2Ckonst&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Biograf%20Fokus%2C%20Stadsbiblioteket&event.id=d297e54a-392b-4ee4-b959-121eaa961381&event.imageAltText=Konstn%C3%A4ren%20Britta%20Marakatt-Labba%20g%C3%A5r%20med%20en%20skylt%20i%20ett%20demonstrationst%C3%A5g&event.activity=&organizer.name=Kultur-%20och%20fritidsf%C3%B6rvaltningen&organizer.tel=036105000&organizer.email=kulturproduktion%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Malin%20Cramer&applier.tel=036106694&applier.email=malin.cramer%40jonkoping.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9!&ticket.price=0&accessibilities=h%C3%B6rslinga,hiss&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=Filmstudion&smLink2Name=Trailer&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.jonkoping.se%2Ffritidkulturnatur%2Fkulturkonstochupplevelser%2Ffilm%2Ffilmstudionibiograffokus&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSwK7kZp2O_k&smLink3Address=&id=5.32edd2111813d4e011a66af9&date.startDates=1668013200000&date.endDates=1668019200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.32edd2111813d4e011a66b04/1656495917567/eventimage.jpg