Konstutställning: Andrum

local_offer
Utställning
Affisch med svart och mörkblå bakgrund - med en abstrakt akvarellmålning i förgrunden. På affischen står det

Foto: Eva Sandegren

Andrum är en utställning av Eva Sandegren, där hon ställer ut akvarell och gouache i Galleriet på Grenna Museum från och med 2 september till och med 1 oktober. Inträde till Galleriet är gratis.

Eva är konstnär och konsthantverkare och har sedan 35 år tillbaka jobbat med sitt kreativa skapande som yrke. Hon har arbetat med att tillverka handgjort papper, senare med keramik och därefter med måleri i akvarell och gouache. Hennes bas har tidigare varit i Gränna men nu har hon sitt boende och ateljé i Vadstena.

Biljettinformation

Gratis inträde till Galleriet

Mer information
Datum: 2 sep - 1 okt
Tid: 12.00 – 16.00
Pris: Gratis
Ålder: Alla åldrar
Plats: Galleriet på Grenna Museum, Gränna
Adress: Brahegatan 38-40 Gränna
Grenna Museum
Telefon: 036-103890
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsramp

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Konstutst%C3%A4llning%3A%20Andrum&event.desc=Andrum%20%C3%A4r%20en%20utst%C3%A4llning%20av%20Eva%20Sandegren%2C%20d%C3%A4r%20hon%20st%C3%A4ller%20ut%20akvarell%20och%20gouache%20i%20Galleriet%20p%C3%A5%20Grenna%20Museum%20fr%C3%A5n%20och%20med%202%20september%20till%20och%20med%201%20oktober.%20Intr%C3%A4de%20till%20Galleriet%20%C3%A4r%20gratis.&event.text=Eva%20%C3%A4r%20konstn%C3%A4r%20och%20konsthantverkare%20och%20har%20sedan%2035%20%C3%A5r%20tillbaka%20jobbat%20med%20sitt%20kreativa%20skapande%20som%20yrke.%20Hon%20har%20arbetat%20med%20att%20tillverka%20handgjort%20papper%2C%20senare%20med%20keramik%20och%20d%C3%A4refter%20med%20m%C3%A5leri%20i%20akvarell%20och%20gouache.%20Hennes%20bas%20har%20tidigare%20varit%20i%20Gr%C3%A4nna%20men%20nu%20har%20hon%20sitt%20boende%20och%20atelj%C3%A9%20i%20Vadstena.&event.categories=utst%C3%A4llning&event.city=Gr%C3%A4nna&event.street=Brahegatan%2038-40&event.postNumber=&event.placeName=Galleriet%20p%C3%A5%20Grenna%20Museum&event.id=62845d8e-e0da-4dab-87f5-78f945af2750&event.imageAltText=Affisch%20med%20svart%20och%20m%C3%B6rkbl%C3%A5%20bakgrund%20-%20med%20en%20abstrakt%20akvarellm%C3%A5lning%20i%20f%C3%B6rgrunden.%20P%C3%A5%20affischen%20st%C3%A5r%20det%20%22Konstutst%C3%A4llning%20Andrum%20av%20Eva%20Sandegren.%20Grenna%20Museum%202%20sept%20-%201%20okt%202023%22&event.imageSource=Eva%20Sandegren&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=Grenna%20Museum&organizer.tel=036-10%2038%2090&organizer.email=andree%40grennamuseum.se&organizer.link=&applier.name=Jonna%20Rundqvist&applier.tel=036-10%2038%2090&applier.email=jonna.rundqvist%40grennamuseum.se&ticket.desc=Gratis%20intr%C3%A4de%20till%20Galleriet&ticket.minPrice=0&ticket.maxPrice=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsramp,hiss&ageGroups=0-200&places=gr%C3%A4nna&smLink1Name=Andrum%20&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.grennamuseum.se%2Fkalendarium%2Feva-sandegren%2F&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.1bb0b4df189a426b4e982e61&date.startDates=1693648800000&date.endDates=1696168800000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.1bb0b4df189a426b4e982e6d/1692783863544/eventimage.jpg