Konstutställning - Övergivna platser

local_offer
Konst | Utställning
Evenemangsbilden visar en övergiven restaurang från Glasriket i Småland
Mer information
Datum: 10 okt - 10 nov
Tid: 10.00 – 19.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Konstväggen, Stadsbiblioteket, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Jönköpings kommun
Telefon: 036-106696
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Vad händer med de platser vi människor överger? Och varför är vi så nyfikna på dem först när vi lämnar? Det har fotografen Jan Jörnmark ägnat stora delar av sitt liv åt att utforska.

Jan Jörnmark, aktuell med sin senaste bok "Övergivna platser - Finalen" ställer ut på Jönköpings Stadsbibliotek med ett fantasieggande pärlband av fotografier från olika platser, från Detroit till djupaste Småland. Missa heller inte konstnärens föreläsning på Kvarteret Ödlan den 12/10.

Biljettinformation

Utställningen är gratis och öppen för allmänheten.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Konstutst%C3%A4llning%20-%20%C3%96vergivna%20platser&event.desc=Vad%20h%C3%A4nder%20med%20de%20platser%20vi%20m%C3%A4nniskor%20%C3%B6verger%3F%20Och%20varf%C3%B6r%20%C3%A4r%20vi%20s%C3%A5%20nyfikna%20p%C3%A5%20dem%20f%C3%B6rst%20n%C3%A4r%20vi%20l%C3%A4mnar%3F%20Det%20har%20fotografen%20Jan%20J%C3%B6rnmark%20%C3%A4gnat%20stora%20delar%20av%20sitt%20liv%20%C3%A5t%20att%20utforska.&event.text=Jan%20J%C3%B6rnmark%2C%20aktuell%20med%20sin%20senaste%20bok%20%22%C3%96vergivna%20platser%20-%20Finalen%22%20st%C3%A4ller%20ut%20p%C3%A5%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20Stadsbibliotek%20med%20ett%20fantasieggande%20p%C3%A4rlband%20av%20fotografier%20fr%C3%A5n%20olika%20platser%2C%20fr%C3%A5n%20Detroit%20till%20djupaste%20Sm%C3%A5land.%0D%0AMissa%20heller%20inte%20konstn%C3%A4rens%20f%C3%B6rel%C3%A4sning%20p%C3%A5%20Kvarteret%20%C3%96dlan%20den%2012%2F10.&event.categories=konst%2Cutst%C3%A4llning&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=55322&event.placeName=Stadsbiblioteket&event.id=1d21a612-f165-4d7b-bd84-03d29974b632&event.imageAltText=Evenemangsbilden%20visar%20en%20%C3%B6vergiven%20restaurang%20fr%C3%A5n%20Glasriket%20i%20Sm%C3%A5land&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6pings%20kommun&organizer.tel=036-106696&organizer.email=kulturproduktion%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Martin%20Ahlberg&applier.tel=036-106696&applier.email=martin.ahlberg%40jonkoping.se&ticket.desc=Utst%C3%A4llningen%20%C3%A4r%20gratis%20och%20%C3%B6ppen%20f%C3%B6r%20allm%C3%A4nheten.&ticket.price=0&accessibilities=rullstolsanpassning,handikapptoalett&ageGroups=0-200&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=H%C3%A4r%20l%C3%A4ser%20du%20mer%20om%20Jan%20J%C3%B6rnmark&smLink2Name=En%20artikel%20om%20Jan%20och%20hans%20bok%20i%20SvD&smLink3Name=&smLink1Address=https%3A%2F%2Fwww.janjornmark.se%2F&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.svd.se%2Fa%2FkERmk9%2Fruinerna-lar-oss-om-svensk-hybris&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e79350&date.startDates=1665388800000&date.endDates=1668103200000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e7935c/1664894641171/eventimage.jpg