Konstvandring för barn i Österängens skulpturpark

local_offer
Barnaktiviteter | Guidning | Konst | Lovaktivitet | Natur | Outdoor | Promenadgrupp
Ett par fötter står på en stubbe
Mer information
Datum: 3 nov
Tid: 13.00 – 14.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Österängens Konsthall, Jönköping
Adress: Birkagatan 8 , 554 65 Jönköping
Österängens Konsthall
Telefon: 070-8672120
Tillgänglighet
Nej ingen speciell anpassning finns

På Österängen finns ett träd med ögon, en ek som spelar musik, träd som är lampor, holkar som både människor och djur kan krypa in i och bli en del av. Här finns upplevelser för både stora och små.

Nu kan du utforska skulpturparken på Österängen tillsammans med barnen. Vi tar med er på tur över området och tittar närmre på utvalda skulpturer i “Naturen tar över”. Vandringen tar ca1 timme och avslutas med varm choklad på ÖK kolonilott och skogsträdgård. Hela promenaden går att göra med barnvagn. Efter promenaden finns det möjlighet att följa med till konsthallen för att utforska barnverkstans pysselbord och halloweenpyssla i lugn och ro. Evenemanget är gratis och kräver ingen föranmälan.

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Konstvandring%20f%C3%B6r%20barn%20i%20%C3%96ster%C3%A4ngens%20skulpturpark&event.desc=P%C3%A5%20%C3%96ster%C3%A4ngen%20finns%20ett%20tr%C3%A4d%20med%20%C3%B6gon%2C%20en%20ek%20som%20spelar%20musik%2C%20tr%C3%A4d%20som%20%C3%A4r%20lampor%2C%20holkar%20som%20b%C3%A5de%20m%C3%A4nniskor%20och%20djur%20kan%20krypa%20in%20i%20och%20bli%20en%20del%20av.%20H%C3%A4r%20finns%20upplevelser%20f%C3%B6r%20b%C3%A5de%20stora%20och%20sm%C3%A5.&event.text=Nu%20kan%20du%20utforska%20skulpturparken%20p%C3%A5%20%C3%96ster%C3%A4ngen%20tillsammans%20med%20barnen.%20%0D%0AVi%20tar%20med%20er%20p%C3%A5%20tur%20%C3%B6ver%20omr%C3%A5det%20och%20tittar%20n%C3%A4rmre%20p%C3%A5%20utvalda%20skulpturer%20i%20%E2%80%9CNaturen%20tar%20%C3%B6ver%E2%80%9D.%20%0D%0AVandringen%20tar%20ca1%20timme%20och%20avslutas%20med%20varm%20choklad%20p%C3%A5%20%C3%96K%20kolonilott%20och%20skogstr%C3%A4dg%C3%A5rd.%20Hela%20promenaden%20g%C3%A5r%20att%20g%C3%B6ra%20med%20barnvagn.%20%0D%0AEfter%20promenaden%20finns%20det%20m%C3%B6jlighet%20att%20f%C3%B6lja%20med%20till%20konsthallen%20f%C3%B6r%20att%20utforska%20barnverkstans%20pysselbord%20och%20halloweenpyssla%20i%20lugn%20och%20ro.%0D%0AEvenemanget%20%C3%A4r%20gratis%20och%20kr%C3%A4ver%20ingen%20f%C3%B6ranm%C3%A4lan.&event.categories=barnaktiviteter%2Cguidning%2Ckonst%2Clovaktivitet%2Cpromenadgrupp%2Cnatur%2Coutdoor&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20&event.street=Birkagatan%208%20&event.postNumber=55465&event.placeName=%C3%96ster%C3%A4ngens%20Konsthall&event.id=a8ccc841-ebf6-4351-8754-94a227f5c101&event.imageAltText=Ett%20par%20f%C3%B6tter%20st%C3%A5r%20p%C3%A5%20en%20stubbe%20&event.activity=Ja&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=Ja&organizer.name=%C3%96ster%C3%A4ngens%20Konsthall&organizer.tel=0708%2067%2021%2020&organizer.email=info%40osterangenskonsthall.se&organizer.link=&applier.name=Melina%20Pollack%20&applier.tel=0766278386&applier.email=melina.pollack%40osterangenskonsthall.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=nej-ingen-anpassning&ageGroups=0-200&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=Event%20%C3%96ster%C3%A4ngens%20Konsthall%20&smLink2Name=Event%20Facebook%20&smLink3Name=&smLink1Address=http%3A%2F%2Fosterangenskonsthall.se%2Fevenemang%2Fkonstvandring-for-barn-i-osterangens-skulpturpark&smLink2Address=https%3A%2F%2Ffb.me%2Fe%2F1YIGRR2rT&smLink3Address=&id=5.6751acba183a2e89e79cea9&date.startDates=1667476800000&date.endDates=1667480400000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6751acba183a2e89e79ceb5/1665139828393/eventimage.jpg