Kortfilmspaket Magenta

local_offer
Festival | Film
Bilder ur fyra olika filmer som kommer visas på kortfilmsmaraton
Mer information
Datum: 14 okt
Tid: 16.00 – 18.30
Kostnad: 0 kr
Ålder: 13–15 år, 16–18 år, 18+, 65+
Plats: Stadsbiblioteket, avd Magenta, Jönköping
Adress: Dag Hammarskjölds plats 1, 553 22 Jönköping
Jönköping Filmfestival
Telefon: 036-105000
Tillgänglighet
Handikapptoalett Rullstolsanpassning

Är du sugen på att se filmer i ett kortare format under filmfestivalen? Kom till oss på Stadsbibliotekets avdelning Magenta och kolla in vårt kortfilmspaket.

Vi visar filmer på svenska och engelska från Kortfilmsklubben på UR. Innehållet i filmerna varierar, men de handlar i mångt och mycket om möten mellan människor. Om livet, kärlek, konflikter och försoning. Kom för ett kortfilmsmaraton eller bara någon enstaka film – du väljer! Arrangeras av Jönköpings stadsbibliotek.

Biljettinformation

Fri entré!

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Kortfilmspaket%20&event.desc=%C3%84r%20du%20sugen%20p%C3%A5%20att%20se%20filmer%20i%20ett%20kortare%20format%20under%20filmfestivalen%3F%20Kom%20till%20oss%20p%C3%A5%20Stadsbibliotekets%20avdelning%20Magenta%20och%20kolla%20in%20v%C3%A5rt%20kortfilmspaket.&event.text=Vi%20visar%20filmer%20p%C3%A5%20svenska%20och%20engelska%20fr%C3%A5n%20Kortfilmsklubben%20p%C3%A5%20UR.%20Inneh%C3%A5llet%20i%20filmerna%20varierar%2C%20men%20de%20handlar%20i%20m%C3%A5ngt%20och%20mycket%20om%20m%C3%B6ten%20mellan%20m%C3%A4nniskor.%20Om%20livet%2C%20k%C3%A4rlek%2C%20konflikter%20och%20f%C3%B6rsoning.%0D%0AKom%20f%C3%B6r%20ett%20kortfilmsmaraton%20eller%20bara%20n%C3%A5gon%20enstaka%20film%20%E2%80%93%20du%20v%C3%A4ljer!%0D%0AArrangeras%20av%20J%C3%B6nk%C3%B6pings%20stadsbibliotek.&event.categories=film%2Cfestival&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Dag%20Hammarskj%C3%B6lds%20plats%201&event.postNumber=553%2022&event.placeName=Stadsbiblioteket%2C%20avd%20Magenta&event.id=639345d4-2068-4b60-bd24-dd84341b3198&event.imageAltText=Bilder%20ur%20fyra%20olika%20filmer%20som%20kommer%20visas%20p%C3%A5%20kortfilmsmaraton&event.activity=&organizer.name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&organizer.tel=036105000&organizer.email=jonkopingfilmfestival%40jonkoping.se&organizer.link=&applier.name=Helena%20Sandberg&applier.tel=036106602&applier.email=helena.sandberg1%40jonkoping.se&ticket.desc=Fri%20entr%C3%A9!&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,rullstolsanpassning&ageGroups=13-15,16-18,18%2B,65%2B&places=j%C3%B6nk%C3%B6ping&smLink1Name=J%C3%B6nk%C3%B6ping%20Filmfestival&smLink2Name=Festivalen%20p%C3%A5%20Facebook&smLink3Name=&smLink1Address=www.jonkopingfilmfestival.se&smLink2Address=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjonkopingfilmfestival&smLink3Address=&id=5.6ee7976518311c203e82015d&date.startDates=1665756000000&date.endDates=1665765000000&event.imageUrl=http://www.jonkoping.se/images/18.6ee7976518311c203e820168/1663055565738/eventimage.jpg