Kreativa hörnan för textilintresserade

local_offer
Pyssel och skapande | Träffpunkt
För textilintresserade
Mer information
Datum: 8 dec
Tid: 14.00 – 17.00
Kostnad: 0 kr
Ålder: Alla åldrar
Plats: Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
Adress: Birkagatan 12B , 554 65 Jönköping
ABF och Birkagårdens Folkets Hus
Telefon: 467-60288414
Tillgänglighet
Handikapptoalett Hiss Rullstolsanpassning

Välkommen till mötesplatsen 'Kreativa hörnan för textilintresserade' där vi skapar, lagar, förnyar och gör om. Vi lär av varandra.

Birkagårdens Folkets Hus och ABF anordnar ”Kreativa hörnan för textil intresserade” under hösten. Det är en mötesplats där vi lär oss av varandra. Vi skapar, lagar, förnyar och gör om. Do-Re-Do Remake ♻️ Välkommen att ta med dig ditt projekt. Ta med din idé, material och egna verktyg. Torsdagar kl. 14-17 17 & 24e november 8 & 15e december

Fler tillfällen:
 • Datum:
  17 nov
  Tid:
  14.00 – 17.00
  Plats:
  Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping
 • Datum:
  24 nov
  Tid:
  14.00 – 17.00
  Plats:
  Birkagårdens Folkets Hus, Jönköping

http://www.jonkoping.se/evenemangskalender/skapaevenemang.4.27b6a9cc17cdfe279de2d832.html?event.name=Kreativa%20h%C3%B6rnan%20f%C3%B6r%20textilintresserade&event.desc=V%C3%A4lkommen%20till%20m%C3%B6tesplatsen%20'Kreativa%20h%C3%B6rnan%20f%C3%B6r%20textilintresserade'%20d%C3%A4r%20vi%20skapar%2C%20lagar%2C%20f%C3%B6rnyar%20och%20g%C3%B6r%20om.%20Vi%20l%C3%A4r%20av%20varandra.%20%0D%0A%0D%0A&event.text=Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus%20och%20ABF%20anordnar%20%E2%80%9DKreativa%20h%C3%B6rnan%20f%C3%B6r%20textil%20intresserade%E2%80%9D%20under%20h%C3%B6sten.%0D%0A%0D%0ADet%20%C3%A4r%20en%20m%C3%B6tesplats%20d%C3%A4r%20vi%20l%C3%A4r%20oss%20av%20varandra.%20Vi%20skapar%2C%20lagar%2C%20f%C3%B6rnyar%20och%20g%C3%B6r%20om.%20Do-Re-Do%20Remake%20%E2%99%BB%EF%B8%8F%20V%C3%A4lkommen%20att%20ta%20med%20dig%20ditt%20projekt.%20%0D%0A%0D%0ATa%20med%20din%20id%C3%A9%2C%20material%20och%20egna%20verktyg.%0D%0A%0D%0ATorsdagar%20kl.%2014-17%0D%0A%0D%0A17%20%26%2024e%20november%0D%0A%0D%0A8%20%26%2015e%20december&event.categories=pyssel-skapande%2Ctr%C3%A4ffpunkt&event.city=J%C3%B6nk%C3%B6ping&event.street=Birkagatan%2012B%20&event.postNumber=554%2065%20&event.placeName=&event.id=5c59facf-6045-476f-afc8-7712799df9e9&event.imageAltText=F%C3%B6r%20textilintresserade&event.activity=&event.themeHealthWeek=&event.themeNatureGuide=&organizer.name=ABF%20och%20Birkag%C3%A5rdens%20Folkets%20Hus&organizer.tel=%2B46760288414&organizer.email=josefinsers%40birkagardenfolketshus.se&organizer.link=&applier.name=Josefin%20Sers&applier.tel=%2B46760288414&applier.email=josefinsers%40birkagardenfolketshus.se&ticket.desc=&ticket.price=0&accessibilities=handikapptoalett,hiss,rullstolsanpassning&ageGroups=0-200&places=%C3%B6ster%C3%A4ngen&smLink1Name=&smLink2Name=&smLink3Name=&smLink1Address=&smLink2Address=&smLink3Address=&id=5.274aae2018432944d2e2d4f5,5.274aae2018432944d2e2d502,5.274aae2018432944d2e2d50f&date.startDates=1668690000000,1669294800000,1670504400000,1671109200000&date.endDates=1668700800000,1669305600000,1670515200000,1671120000000&event.imageUrl=null